МИ З ВАМИ
JESTEŚMY Z WAMI

-------------------------------
 

2022/2023

Zarząd Rady Rodziców przy SP10 w Gdyni
w roku szkolnym 2022/2023

Daria Bomba – przewodnicząca
Maciej Adamczewski – wiceprzewodniczący
Adam Puppel – skarbnik
Małgorzata Zdrojewska – sekretarz

Kontakt:
radarodzicow.gdynia.sp10
@gmail.com

Kontakt

Szkoła Podstawowa
nr 10 w Gdyni
ul.Morska 192,
81-006 Gdynia


TEL. 58 623 06 33
FAX: 58 620 67 55

wewnętrzne:

-21 Sekretariat

-22 Kierownik administracyjny 

-22 Intendentka

-24 Psycholog

-25 Pedagog

-26 Pokój nauczycielski

-27 Świetlica

-29 Pielęgniarka

-31 Biblioteka

e-mail:
sekretariat
@sp10.edu.gdynia.pl

Partnerzy

Aktualności

 

 

 

Szkoła Mistrzów

Akademia Dzielnicowa

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły informuje, że ze względu
na zmianę organizacji pracy
administracji i obsługi,
główny budynek szkoły przy ulicy Morskiej
otwierany jest o godzinie 7.30.
Świetlica w budynku przy ulicy Lubawskiej czynna jest
od 6.30.

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do samorządów w całej Polsce przekazane zostały tabletki z jodkiem potasu. Według rządu podejmowane działania to standardowa procedura stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Gdynia otrzymała 358 800 takich tabletek.

 
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi, procedura wydawania tabletek z jodkiem potasu zostanie uruchomiona dopiero po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego jego podanie (np. wskutek awarii elektrowni podczas działań wojennych na Ukrainie). Jednak aby jak najlepiej przygotować się na taką sytuację, samorządy opracowały procedurę dystrybucji,        z którą powinien zapoznać się każdy mieszkaniec. Gdynia otrzymała 358 800 tabletek.
 
Jodek potasu będzie wydawany każdej osobie dorosłej bez konieczności okazywania jakiegokolwiek dokumentu. 
 

Więcej informacji na stronie gdynia.pl >>

 

 

Uwaga! Koronawirus