Lista sal

Nazwa Skrót Pojemność
  013 013
  1 1
  10 10
  113 113 2C
3A
  114 114
  115 115 4A(i)integr.
  116 116 5A(i)integr.
  117 117
  20 20 PP
  206 v-ce 206 v-ce
  207 207
  208 208
  209 209
  21 21 1C
  210 210
  211 211
  212 212
  213 213
  214 214
  22 22 1B
2B
  24 24
  24Z 24Z
  25 25 3B(i)integr.
  307 307
  309 309
  310 310
  311 311
  312 312
  313 313
  314 314
  6 6
  7 7
  Biblioteka Bibl.
  Gabinet Dyrektora GD
  Skansen Skansen
  szatnia szatnia