Lista sal

Nazwa Skrót Pojemność
  013 013
  1 1
  10 10
  113 113 1C
  114 114
  115 115 5B(i)integr.
  116 116 4A(i)integr.
  117 117 5A(i)integr.
  20 20 PP
  206 v-ce 206 v-ce
  207 207
  208 208
  209 209
  21 21 3A(i)integr.
  210 210
  211 211
  212 212
  213 213
  214 214
  22 22 1B
  24 24 2A
3B
  24Z 24Z
  25 25 2B(i)integr.
  307 307
  309 309
  310 310
  311 311
  312 312
  313 313
  314 314
  6 6
  7 7
  Biblioteka Bibl.
  Gabinet Dyrektora GD
  Skansen Skansen