Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
10:30 Pedagog 10:30
11:00 Psycholog 11:00
12:00 12:00
13:00 13:00
13:10 13:10
14:00 Psycholog 14:00
15:30 Rugby 15:30 Rugby
15:45 Psycholog 15:45
16:30-18:00 Cheerleaders 16:30-18:00 Ch
17:00 17:00
17:00-18:30 Cheerleaders 17:00-18:30 Ch
18:00 Rugby 18:00 Rugby
7:30 7:30
Basen Basen
Basen sport BasSp
Biblioteka Biblioteka
Biologia Biol.
Biologia/Geografia Biol./Geogr.
Boccia Boccia
BocciaP BocciaP
Chemia Chem.
Chemia/Fizyka Chem/Fiz
Chór Chór
Czytamy razem (wolontariat) Czyt.r.
Doradztwo Zawodowe Doradztwo
Doradztwo Zawodowe sem.I Doradztwo sem.I
Doradztwo zawodowe sem.II Doradztwo sem.II
Edukacja dla bezpieczeństwa Edu. bezp.
Edukacja muzyczna Edu. muz.
Edukacja plastyczna Edu. plas.
Edukacja wczesnoszkolna Edu. wczes.
Efektywne metody i techniki uczenia się Emitus
Fizyka Fiz.
Fizyka/Chemia Fiz./Chem.
Gazetka Gazetka
Geografia Geogr.
Geografia/Historia Geogr./Hist.
Gry Logiczne Gry
Hipoterapia Hipo
Historia Hist.
Historia i społeczeństwo Hist. i społ.
Historia/WOS Hist./WOS
Informatyka Infor.
Informatyka/Muzyka/Plastyka Inf/Muz/Plast
Informatyka/Muzyka/Plastyka/Techniak I/M/P/T
Język angielski Jęz. ang.
Język angielski/Język niemiecki J.ang./J. niem.
Język niemiecki Jęz. niem.
Język polski Jęz. pol.
Język polski/Muzyka Jęz. pol./Muz.
Język polski/Plastyka Jęz. pol./Plast.
Koła przedmiotowe i zainteresowań K. p. i
Koło angielski Koło ang.
Koło geograficzne Koło geog.
Koło historyczne Koło hist.
Koło matematyczne Koło mat.
Koło PCK PCK
Koło plastyczne Koło plast.
Koło polonistyczne Koło pol.
Koło przyrodnicze Koło przyr.
Kółko Kółko
Lektorat Lektorat
Logopedia Log.
Matematyka Mat.
Matematyka/Informatyka Mat/Inf
Muzyka Muz.
Oddział przedszkolny Odd. prz.
Pedagog Ped.
Plastyka Plast.
Plastyka/Muzyka Plast./Muz.
Projekt Projekt
Projekt 15:30-17:00 Projekt 15:30-17:00
Projekt angielski Projekt ang.
Projekt Informatyka Projekt Inf.
Projekt logopedia Projekt log.
Projekt matematyka Projekt mat.
Projekt przyroda Projekt przyr.
Prowadzenie P
Prowadzenie (4de) P
Prowadzenie (5abc) P
Prowadzenie (5cde7b) P(5cde7b)
Prowadzenie (5de7b) P(5de7b)
Prowadzenie (6b) P
Prowadzenie(3ab) P(3ab)
Prowadzenie(4bcd) P(4bcd)
Prowadzenie(5de) P(5de)
Prowadzenie(6bc) P(6bc)
Przygotowania do egzaminu PDE
Przyroda Przyr.
Psycholog Psych.
Religia Rel.
Religia 11:45-12:10 Rel. 11:45-12:10
Religia 12:10-12:30 Rel. 12:10-12:30
Religia 12:45-13:05 Rel. 12:45-13:05
Religia 13:05-13:30 Rel. 13:05-13:30
Rewalidacja Rew.
Rugby sobota 11:00 sobota 11:00
Rugby sobota 13:30 sobota 13:30
Rytmika Rytm.
Samorząd Uczniowski SU
Technika Tech.
Terapia Pedagogiczna TP
Terapia polisensoryczna Ter. poli.
Terapia Tomatisa TT
Wiedza o społeczeństwie WOS
Wychowanie do życia w rodzinie WDŻ
Wychowanie do życia w rodzinie sem. I WDŻ sem.I
Wychowanie do życia w rodzinie sem. II WDŻ sem.II
Wychowanie fizyczne WF
Zajęcia komputerowe Zaj. komp.
Zajęcia komputerowe/muzyka Zk/M
Zajęcia komputerowe/Plastyka Zk/P
Zajęcia komputerowe/Zajęcia techniczne/Plastyka/Muzyka Zk/Zt/P/M
Zajęcia kulinarne Zaj. kul.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe Zaj. sportowe
Zajęcia ruchowe dla klas sportowych Zaj. ruchowe
Zajęcia techniczne Zaj. tech.
Zajęcia techniczne/Plastyka/Muzyka Zt/P/M
Zajęcia wyrównawcze matematyka Zaj. wyr.
Zajęcia z klasą Z klasą
Zajęcia z klasą II sem. Z klasą II sem.
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą Zaj/godz wych.
Zespół Z