ROK SZKOLNY 2023/2024

UNICEF

Akcja Zima

 

Ferie zimowe to czas wolny, to czas do dyspozycji dzieci, które zasłużyły na odpoczynek
po półrocznej pracy w szkole.

Dzięki środkom z UNICEF wszystkie dzieci biorą udział w tegorocznych półkoloniach bezpłatnie.

Naszym celem jest, by uczniowie naszej szkoły miło spędziły czas ferii zimowych, by postrzegały szkołę nie tylko jako miejsce nauki, ale także wesołej zabawy, by czas wspólnie spędzony był dla każdego ciekawy, radosny i bezpieczny.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Program jest przeznaczony dla zainteresowanych uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Gdyni. Realizowany będzie w ciągu jednego tygodnia ferii zimowych, tj. w dniach: 16.01.2023 r. - 20.01.2023 r., w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

CELEM PROGRAMU JEST:

· Wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego.

· Ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego.

· Zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu w sposób ciekawy i atrakcyjny.

· Nabywanie umiejętności interpersonalnych i zgodnego przebywania w grupie.

· Rozwijanie kreatywnej osobowości ucznia, wzbogacenie jego wiedzy.

· Wzbogacenie słownictwa i twórczej aktywności.

· Promowanie zdrowia i bezpieczeństwa.

· Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

· Dbałość o kulturę osobistą w każdej sytuacji.

· Ukazywanie wartości płynących z rozwoju własnych zainteresowań, koleżeństwa i przyjaźni.

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

Wypoczęty i szczęśliwy Uczeń SP 10 w Gdyni

 

Plan ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni
zorganizowanych w ramach „Akcji Zima” 2023 w Gdyni

 

przy wsparciu

Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

 

Galeria Zdjęć:

​​​