Nawigacja

Samorząd Uczniowski

 

ZARZĄD SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/17

 

Przewodnicząca - Zofia Podlewska 6c Zastępca-Jakub Miecznikowski 6c

 

Członkowie:

 1. Magdalena Kraszewska4a
 2. Martyna Bagińska         4a
 3. Julia Dąbek                    4b
 4. Beata Jarzębska             4b
 5. Aleksandra Gronczewska4c
 6. Marta Busz                     4c
 7. Ada Kruczkowska           4c
 8. Weronika Czarnecka      5a
 9. Aleksandra Hinca           5a
 10. Dominika Kuźma- Ebel   5b
 11. Karolina Orlikowska        5c
 12. Stanisław Jagmin            5c
 13. Wiktoria Kuciaba            6a
 14. Natalia Warawąsowska  6b
 15. Dominika Lejmanowicz   6b
 16. Magdalena Kuśmierz      6b
 17. Zofia Podlewska              6c
 18. Emilia Rezmer                 6c
 19. Katarzyna Szurek             6c
 20. Jakub Miecznikowski       6c

 

Cele SU w roku szkolnym 2016/2017:

-tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania

-wychowanie w poczuciu patriotyzmu

 • budowanie pozytywnego i sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole -tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 • rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych -tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
 • bezpieczeństwo w szkole

-dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły

 • budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY:

Realizacja projektów: „ Super klasa", "Uczeń miesiąca" Gazetki tematyczno- okolicznościowe na tablicy SU „Szalone Dni" - według pomysłów uczniów Prowadzenie strony internetowej SU Akcje:„Szczęśliwy numerek", "Czysta szkoła"

Akcje charytatywne- "Góra grosza", "Ciapkowo"