ROK SZKOLNY 2023/2024

Sport

Uczniowski Klub Sportowy

„Active 10 Gdynia”

UKS „Active 10 Gdynia” powstał 16 czerwca 2016 roku z inicjatywy rodziców, dzieci, nauczycieli oraz społecznych aktywistów działających przy  Szkole Podstawowej Nr 10 w Gdyni.

Celem Klubu jest:

 1. rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku lokalnym dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i seniorów,
 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i seniorów,
 3. integrowanie środowiska lokalnego dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i seniorów,
 4. prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
 5. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu na rzecz popularyzacji, współzawodnictwa i rozwoju dyscyplin: cheerleading, nordic walking, fitness oraz dyscyplin ich wspomagających.

 

 

W UKS „Active 10 Gdynia” działają :

 • sekcja cheerleaders w ramach której funkcjonują dwa zespoły cheerleaders :

            kat. Junior Młodszy - „Dziesiąteczka”

              kat. Junior - „Dziesiątka”.

 • sekcja nornic walking
 • klub i zespoły są członkami Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders

Adres siedziby:

81-006 Gdynia ul. Morska 192   

E-MAIL:  uksactive10@gmail.com

NIP 958 16 74 264       REGON 364 72 46 12

BANK ING 41 1050 1764 1000 0090 3096 8201

Kontakt: K. Kuczyńska tel. 606-834-812    I. Sobiecka tel. 501-516-445

 

OSIĄGNIĘCIA UKS ACTIVE 10 GDYNIA ZESPOŁÓW CHEERLEADERS  W SEZONIE 2015/2016

10 MEDALI !

 1. XI Międzynarodowy Festiwal Formacji Gimnastyczno – Tanecznych o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni – „Gim – Show 2016” – I miejsce w kategorii: „ Najlepszy Wizerunek Sceniczny” (Dziesiąteczka).
 2. XIX Mistrzostwa Polski Cheerleaders 2016 – VI miejsce w ścisłym finale (Dziesiąteczka)
 3. Grand Prix Polski Cheerleaders o Puchar Burmistrza Tyczyna – III miejsce (Dziesiąteczka)
 4. VII Otwarte Mistrzostwa Mazowsza – Grand Prix Polski Cheerleaders 2016 – III miejsce (Dziesiąteczka)
 5. Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych – „Nadmorskie Rytmy”

           – I miejsce (Dziesiąteczka), II miejsce (Dziesiątka)

 1. X Gdański Konkurs Tańca „Talenty 2016” – II miejsce (Dziesiątka)
 2. Grand Prix Polski Cheerleaders 2016 – II Memoriał Mariana Dzięcioła  - I miejsce (Dziesiąteczka), III miejsce (Dziesiątka)
 3. Grand Prix Polski Cheerleaders 2016 – o Puchar Wójta Gminy Kobylnica – I miejsce (Dziesiąteczka), I miejsce (Dziesiątka)
 4. II etap castingów do programu „Mam Talent” w Warszawie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zajęcia Rugby w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni

   Program zajęć rugby funkcjonuje w naszej szkole z dużym sukcesem już od kilkunastu lat. Zajęcia prze znaczone są dla chłopców z klas IV, V, VI. Po konsultacji z nauczycielem prowadzącym możliwe jest także uczestnictwo dzieci z klas niższych. Treningi odbywają się w wymiarze 6 godzin tygodniowo i mają miejsce w SP10  oraz na obiektach Checzy.

  Zajęcia prowadzone są przez mgr Macieja Stachurę (byłego wielokrotnego reprezentanta Polski). W klasach IV zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy z elementami rugby. Uczniowie rywalizują w bezkontaktowej, bezpiecznej odmianie gry (rugby TAG). W klasach V i VI po opanowaniu odpowiednich technik młodzi zawodnicy uczestniczą w pełnej formie rugby.

  Zajęcia od strony fizycznej mają na celu wszechstronny rozwój oraz kształtowanie takich cech jak: koordynacja ruchowa, gibkość, szybkość, siła, wytrzymałość i stabilizacja.

  Najważniejsze walory rugby oferuje jednak jako dyscyplina, która rozwija następujące cechy charakteru i umiejętności:

 • Odpowiedzialność
 • Samodyscyplina
 • Poczucie własnej wartości i wiary we własne siły
 • Umiejętność radzenia sobie z przegraną
 • Współpraca w grupie
 • Szacunek dla siebie oraz innych
 • Wytrwałość w dążeniu do celu

 

  Co roku nasze drużyny uczestniczą w cyklu turniejów wojewódzkich i finałach ogólnopolskich, wielokrotnie zdobywając tytuł Mistrza Polski i godnie reprezentując SP10 w Gdyni na arenie ogólnopolskiej.

 

        

                   

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ZAJĘCIA W KLASACH USPORTOWIONYCH I-III

O PROFILU PŁYWANIE

 

     Pierwsza klasa usportowiona, która powstała w Szkole Podstawowej nr 10 rozpoczęła treningi w roku szkolnym 2014/15 a kończy cykl treningowy  w roku 2016/17.

     Zajęcia i treningi odbywają się dwa razy w tygodniu na pływalni krytej przy Gimnazjum   nr 3. Liczba godzin wychowania fizycznego  to 6h: - 2h ukierunkowanego szkolenia sportowego w zakresie pływania,   - 4h lekcje WF.

Instruktorem grupy jest nauczyciel wychowania fizycznego  mgr Kamila Górecka – Kaszak.

    Podstawowym założeniem programu klas usportowionych pływackich jest dążenie do zaspokajania ogromnej potrzeby ruchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz stwarzanie warunków do pełniejszego rozwoju psychomotorycznego.

     Trzyletni cykl szkoleniowy przewiduje zdobycie przez uczniów umiejętności zachowania i poruszania się w wodzie, a także opanowanie umiejętności pływackich. Kierowany jest do uczniów klas I – III .

 W roku szkolnym 2016/17 w edukacji i treningach pływackich uczestniczą uczniowie z klas: IA, IB, IIB, IIC, IIID, IIIE w łącznej liczbie 45 osób.

      W procesie wyróżnia się 3 zasadnicze etapy, które obejmują swoją treścią    wieloletni cykl szkolenia ukierunkowany na osiąganie maksymalnych wyników.

Etap 1 – tworzenie wszechstronnej bazy technicznej poprzez opanowanie szerokiego zestawu różnorodnych działań ruchowych. Oznacza to, że celem tego etapu jest nauczanie pływania obejmujące ćwiczenia oswajające z wodą oraz naukę podstawowych ruchów pływackich będących bazą do nauczania wszystkich sportowych technik pływania.

Etap 2 – nauczanie i doskonalenie wszystkich technik pływania sportowego    a także startów i nawrotów.

Etap 3 – treningi i specjalizacja w określonym sposobie pływania.

       W trakcie zajęć korzystamy z wielu przyborów, takich jak makarony, koła, deski, łapki pływackie, płetwy, rurki, piłki, krążki, pasy wypornościowe, materace, bramki do piłki wodnej i inne. Dzieci doskonalą pływanie i skoki na różnych głębokościach: od 80 do 160 cm.

       W każdym roku szkolnym uczniowie mają również możliwość zdawania na kartę pływacką oraz zgodnie z harmonogramem imprez i zawodów sportowych miasta Gdyni uczestniczą w:

 • Indywidualnych Mistrzostwach Gdyni w Pływaniu
 • Drużynowych Mistrzostwach Gdyni w Pływaniu
 • Zawodach Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni
 • Mistrzostwach Gdyni w Aquathlonie
 • Mistrzostwach Szkoły w Pływaniu
 • Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Gdyńskie Delfinarium

        

   Uczniowie klas I – III startując w zawodach indywidualnych co roku zajmują miejsca na podium wśród gdyńskich szkół.

         Ostatnim naszym osiągnięciem jest udział w Drużynowych Mistrzostwach Gdyni Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców klas III – VI, które odbyły się w dniach 6-7 lutego 2017 roku.

    W konkurencji sztafet drużynowych 8x25 stylem dowolnym oba zespoły stanęły na podium zajmując  III miejsca.

                TO NAJWIĘKSZY SUKCES W PŁYWANIU W HISTORII NASZEJ SZKOŁY.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;                              

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

KLASY  SPORTOWE  O  PROFILU  PŁYWANIA

            W bieżącym roku szkolnym  2016/2017 funkcjonują trzy klasy sportowe

              na poziomach IV, V i  VI klasy:

              -  Wydzielona grupa z klas IV liczy 14 osób  - 10 dziewcząt, 4 chłopców.

              -  Klasa VB   -  13 osób  - 7 dziewcząt, 6 chłopców.

              -  Klasa VIB  -  12 osób  - 6 dziewcząt, 6 chłopców.

             Instruktorem pływania jest nauczyciel wychowania fizycznego

               mgr Mariusz Parnawski.

         Zajęcia i treningi sportowe odbywają się na pływalni krytej w Gdyni Chyloni przy ul.Gospodarskiej.

             Klasy sportowe realizują tygodniowo program 6 godzin treningu pływackiego oraz 4 godzin                       lekcji wychowania fizycznego.

             Plan szkolenia obejmujący 3 lata, oparty jest na programie autorskim mgr Mariusza  Parnawskiego:

             „Program nauczania i szkolenia dla klas sportowych o profilu pływanie IV-VI w szkole podstawowej”

             Każdy rok szkolenia sportowego obwarowany jest planem pracy uwzględniającym:

              -  Nauka i doskonalenie wszystkich stylów pływackich.

              -  Naukę i doskonalenie elementów niezbędnych w pływaniu sportowym, takie jak:

                  start pływacki, skok startowy, nawroty pływackie, nurkowanie.

              -  Okres przygotowawczy do zawodów sportowych.

              -  Okres startowy.

             Ponadto w programie nauczania znajduje się następująca tematyka:

              -  Aktywność fizyczna nakierowana na sport , zdrowie i wypoczynek.

              -  Elementy pływania i ratownictwa wodnego.

              -  Wiadomości z zakresu bezpieczeństwa zachowań na akwenach wodnych.

              -  Gry i zabawy rekreacyjne i sportowe w wodzie.

             Zgodnie z harmonogramem  zawodów sportowych miasta Gdyni,  uczniowie cyklicznie    biorą               udział w:

              -  Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostwach Gdyni w Pływaniu.

              -  Zawodach Pływackich o Puchar Prezydenta  Gdyni.

              -  Mistrzostwach Gdyni  w Aquathlonie.

              -  Mistrzostwach Szkoły w Pływaniu.

             O trafności i zasadności wyboru przedsięwzięcia utworzenia klas sportowych niech

             świadczą  wymierne sukcesy pływaczek i pływaków naszej szkoły:

              -  Rok szkolny 2015/2016 -  Drużynowe Mistrzostwa Gdyni  - dziewczęta  IV, chłopcy  V miejsca.

              -  Rok szkolny 2016/2017 -  Drużynowe Mistrzostwa Gdyni  - dziewczęta  III, chłopcy  III  miejsca.

                                                            -  Indywidualne osiągnięcia  - 2 srebrne i 2 brązowe medale.