Profilaktyka

 

 

Zaburzenia odżywiania

Dziecko z zaburzeniami odżywiania

Profilaktyka chorób dietozależnych

 

Projekt "Trzymaj formę"

Broszura dla ucznia

Ulotka dla rodziców

Talerz zdrowia

Podręcznik nauczyciela

 

Profilaktyka marzec 2017

      KLAS  1-3

 1. Pogadanki w klasach na temat infekcji układu oddechowego (w tym grypy)- możliwości zapobiegania- odp. wychowawcy klas.
 2. Rozmowy na temat odpowiedniego ubierania się w zależności do warunków pogodowych       w różnych porach roku. – odp. wychowawcy klas.
 3. Wspomaganie umiejętności wychowawczych rodziców – poznanie przyczyn złości i sposobu reagowania na złość i agresję dzieci – konsultacje z rodzicami.
 4. Poznanie czynników wpływających na zdrowie człowieka. Uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie – odp. wychowawcy  klas.
 5. Wdrożenie programu edukacyjnego „ Radosny uśmiech, radosna przyszłość – odp.        pielęgniarka.
 6. Umożliwienie rodzicom wymiany doświadczeń wychowawczych – „ Dobra pamięć pomaga    w uczeniu się, czyli jak ćwiczyć  pamięć” – konsultacje z rodzicami.
 7. Mocne i słabe strony dziecka – ćwiczenia i zabawy integracyjne. Właściwe porozumienie się w grupie – odp. wych. klas.
 8. Jak wspierać dziecko w osiąganiu sukcesu i wtedy gdy ponosi porażkę – konsultacje z rodzicami.

9.                         Szkolenie dla uczniów klas 3 z  zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

               06.03.2017 r. odp. K. Kuczyńska , grupa uczniów PCK  z ZSO NR  5 Gdynia T.Kożuchowski

 

      Kl. IV-VI

 1. Pożyteczne i szkodliwe działanie bakterii, grzybów i pleśni – odp. naucz. przyrody.
 2. Zabezpieczenie żywności przed grzybami, pleśniami i bakteriami – odp. naucz. przyrody
 3. Pogadanki na temat higieny wieku dojrzewania – oglądanie filmu – odp. p. Bagińska.
 4. Przeprowadzenie sondażu na temat czasu poświęconego przez dzieci na korzystanie     z Internetu. Omówienie zagrożeń oraz promowanie bezpiecznego i kulturalnego korzystania     z Internetu – odp.
 5. Bezpieczne posługiwanie się urządzeniami elektrycznymi – zagrożenia zdrowia spowodowane niewłaściwym lub lekkomyślnym postępowaniem – odp. nauczyciele  przyrody.
 6. Pielęgnowanie dbałości o systematyczną higienę jamy ustnej – pogadanki na godzinach wychowawczych i lekcjach przyrody.
 7. Warsztaty dla kl.4 „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole” kierowane do uczniów świadków i ofiar przemocy odp. K. Kuczyńska, PPP nr 2 Gdynia D. Derheld, M. Grugiel

06, 13.03.2017

 

          Opracowała  : K. Kuczyńska.