Zebrania z rodzicami

???

Zebrania i konsultacje :                                         

kl. 0 – 7godzina 17.00 – 18.00

 

            21 września 2017 r.- klasowe zebranie z rodzicami

            19 października 2017 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami

            16 listopada 2017 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami

                                               Grupy Oa i Ob zebrania z rodzicami

            21 grudnia 2017 r.- klasowe zebranie z rodzicami

                                                Grupy 0a i 0b konsultacje idywiadualne

            25 stycznia 2018 r. - klasowe zebranie z rodzicami

            15 marca 2018 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami

             19 kwietnia 2018 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami

(konsultacje w zerówkach przeniesione na 17 maja)

            26 kwietnia 2018 r. - klasowe zebranie z rodzicami zerówek

            17 maja 2018 r. - klasowe zebranie z rodzicami

                                         klasy zerowe konsultacje