Zebrania i konsultacje z rodzicami

                        

Godzina 17.00:

            22 listopada 2018 r.       - zebranie z rodzicami kl. 0 - 3

                                                    - konsultacje indywidualne z nauczycielami kl. 4 - 8

                                                                      

 

            20 grudnia 2018 r.           - zebranie z rodzicami kl. 4 - 8 

                                                    - konsultacje indywidualne z nauczycielami kl. 0 - 3

 

            31 stycznia 2019 r.          - zebranie z rodzicami

            14 marca 2019 r.             - konsultacje indywidualne z nauczycielami

            25 kwietnia 2019 r.          - konsultacje indywidualne z nauczycielami

            23 maja 2019 r.               - zebranie z rodzicami