Zebrania i konsultacje z rodzicami

                       

                                                      

Spotkania z rodzicami odbywać się będą wg ustalonego harmonogramu:

klasy 0 – III – godz. 17.00, klasy IV – VIII – godz. 18.00

 

  • 19 grudnia 2019 r. - klasowe zebranie z rodzicami
  • 20 lutego 2020 r. - klasowe zebranie z rodzicami
  • 26 marca 2020 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami
  • 21 maja 2020 r. - klasowe zebranie z rodzicami