Zebrania i konsultacje z rodzicami

                        

        

                                                      

 

       31 stycznia 2019 r.          - zebranie z rodzicami

      14 marca 2019 r.             - konsultacje indywidualne z nauczycielami

      25 kwietnia 2019 r.          - konsultacje indywidualne z nauczycielami

      23 maja 2019 r.               - zebranie z rodzicami