Zebrania i konsultacje z rodzicami

Zebrania i konsultacje :  

                                       

kl. 4 – 8 godzina 17.00 – 18.00

kl. 0 – 3 godzina 18.00 – 19.00

 

 

            20 września 2018 r.        - klasowe zebranie z rodzicami

            18 października 2018 r.  - konsultacje indywidualne z nauczycielami

            22 listopada 2018 r.        - konsultacje indywidualne z nauczycielami

            20 grudnia 2018 r.           - klasowe zebranie z rodzicami

            31 stycznia 2019 r.          - klasowe zebranie z rodzicami

            14 marca 2019 r.             - konsultacje indywidualne z nauczycielami

            25 kwietnia 2019 r.          - konsultacje indywidualne z nauczycielami

            23 maja 2019 r.               - klasowe zebranie z rodzicami