Dni bez zajęć dydaktycznych

Zajęcia opiekuńcze.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

W dniach 18, 19, 20 grudnia 2018 r.

w naszej szkole przeprowadzony zostanie  

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

  • 18 i 19 grudnia uczniowie klas I – VII
    bez lekcji;
  • 20 grudnia - Wigilie klasowe,                                                                       wg osobnego harmonogramu.

 

24,27,28,31 grudnia 2018 r.

15,16,17,18,19, 23 kwietnia 2019 r.,

2 maja 2019 r.