ROK SZKOLNY 2023/2024

Doradztwo Zawodowe

 

23.03.2023

doradztwo_zawodowe.pdf
 20.01.2021

DORADZTWO ZAWODOWE DLA KLAS 7 i 8

zachęcamy do skorzystania z projektu "Na fali dobrych wyborów edukacyjno-zawodowych"- bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym.

polecamy: Wasi szkolni doradcy Anna Laskowska i Katarzyna Sojka smiley

https://fundacjapsc.pl/index.php/projekty/na-fali-dobrych-wyborow-zawodowo-edukacyjnych

 


 

17.09.2020

 

Szanowni Państwo, 


z nowym rokiem szkolnym dzięki zaangażowaniu i ogromu pracy doradców zawodowych rozpoczęło się wsparcie doradcze dla uczniów jak i ich rodziców. Doradztwo będzie świadczone przez: 
- Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni Punkt konsultacyjny Gdyńscy Doradcy Kariery, funkcjonuje w systemie dyżurów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12:00 do 18:00. Dostosowując się do sytuacji pandemicznej spotkania prowadzone są  zarówno zdalnie za pomocą bezpłatnych komunikatorów (na przykład ZOOM), jak i stacjonarnie (w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni). 
1.      W pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach od 12:00 do 18:00 przeprowadzają konsultacje indywidualne dla uczniów dotyczące wyboru szkoły. 
 
Podczas spotkań indywidualnych proponujemy: 
·        badanie predyspozycji i uzdolnień (specjalistyczne testy, rozmowa), 
·        wskazywanie możliwych ścieżek edukacji i późniejszej kariery zawodowej, 
·        motywowanie do rozwoju, 
·        udzielanie informacji o wybranych zawodach. 
 
Spotkania są bezpłatne. Obowiązują ZAPISY: PUP Gdynia, ul. 
Kołłątaja 8,tel. 58 621 11 50 w. 110, 205 lub 206 oraz e-mail: gdk@pupgdynia.pl 

 
2.      W pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17:00 odbywa się spotkanie grupowe online dla rodziców, którzy chcą wesprzeć swoje dzieci w wyborze szkoły/zawodu. Podczas godzinnej prelekcji doradcy zawodowi przekazują porcję ważnych informacji m.in.: 
·        jakie postawy rodzica wspierają dzieci w wyborze kierunku kształcenia 
·        jakie ścieżki edukacyjne są możliwe po poszczególnych etapach edukacji 
·        jak wyglądają techniczne aspekty rekrutacji do szkół średnich (przeliczanie punktów, tworzenie listy preferencji) 
·        jak wygląda aktualna sytuacja na rynku pracy 
 
Spotkania są bezpłatne, prowadzone online za pomocą bezpłatnego komunikatora. Obowiązują ZAPISY: tel. 58 621 11 50 w. 110, 205 lub 206 oraz e-mail: gdk@pupgdynia.pl 
Po zapisaniu się na zajęcia doradcy zawodowi przesyłają link do 
spotkania wraz z instrukcją. 
 
- Fundację Gospodarczą (Pomorskie Miasteczko Zawodów)  

 

 

 

 


05 czerwca 2020:

 

Niezbędnik ósmoklasisty smiley
Szkolni doradcy zawodowi: Anna Laskowska, Katarzyna Sojka 

 

I. TERMINY REKRUTACJI: 

 1. Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać 
od 15 czerwca  do 10 lipca 2020, z wyjątkiem: 

 • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, 

 • oddziału dwujęzycznego, 

 • oddziału międzynarodowego, 

 • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, 

 • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji 

WW. SZKOŁY WYZNACZAJĄ TERMINY EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH 
 

 1. Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu 

 Do 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna) 

 1. Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

 12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół. 

 1. Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół. 

 

 

!!! WAŻNA INFORMACJA DOT. SZKÓŁ ZAWODOWYCH: wymagane jest zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. 

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty. 

 

PRAKTYKI 

Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę, istnieje możliwość samodzielnego wyboru miejsca odbywania praktyk np. zakładu fryzjerskiego, piekarni, warsztatu  samochodowego  itd.  

Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, na podstawie:  

1) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym a pracodawcą; 

2) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. 

 

Absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył jeszcze 15 lat, musi najpierw uzyskać zgodę zawarcie umowy o pracę. Zgody takiej udzielić może wyłącznie rodzic lub opiekun prawny ucznia. Koniecznym jest również uprzednie uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oceniającej zdolność nastolatka do podjęcia pracy w określonym charakterze. 

 

II . INFORMATOR O SZKOŁACH nabór 2020/2021 

III. PROGI PUNKTOWE Z UBIEGŁEGO ROKU 
Jak obliczyć swoje punkty?  https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/ 

 

IV. OFERTA DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE 

OFERTA EDUKACYJNA OHP : Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą rekrutację młodzieży w wieku 15-18 
lat, która ma np. problemy z nauką. OHP umożliwia uzupełnienie wykształcenia w szkole podstawowej dla dorosłych (klasa 7 i 8 ), szkołach branżowych I stopnia w szkoleniach zawodowych w formie kursowej. W ofercie jest ponad 60 zawodów np. Kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, murarz itd. 
 
 
V. CZYM SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE SZKOŁY  ? 

 

 

Powodzenia na egzaminach smiley

 


04 maja 2020:

Drodzy Uczniowie z klas siódmych i ósmych. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza Was do współpracy i prosi o pomoc poprzez wypełnienie ankiety dot. szkolnictwa zawodowego. Dziękujemy i pozdrawiamy. Wasi doradcy zawodowi : Katarzyna Sojka i Anna Laskowska.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8uGtTvaY0829CQMFndNFSY7CaLfe7zyUl9G18zmR6ZVVO2g/viewform

 


 

23 kwietnia 2020 :


Uczniowie i Rodzice uczniów z klas ósmych, zachęcamy do skorzystania z  zdalnej oferty Fundacji Gospodarczej w Gdyni dot. poradnictwa zawodowego. Pozdrawiamy :)

wasi szkolni doradcy zawodowi
Katarzyna Sojka i Anna Laskowska

http://edukacja.gdynia.pl/doradztwo-zawodowe-dla-mlodziezy-w-formie-zdalnej/

 


 

informator 2019

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok 2019-2020

 

 

PRZYDATNE STRONY POŚWĘCONE TEMATYCE DORADZTWA
EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW, RODZICÓW
:

 

 1. http://www.koweziu.edu.pl/ - (Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy o zawodach, publikacje, materiały do pobrania itp.)
 2. http://doradztwo.ore.edu.pl/ -(gry, filmy z zakresu doradztwa zawodowego, zasoby do pracy z uczniami, kwalifikacje, grupy zawodów, ścieżki kształcenia, rynek pracy, vademecum doradcy, przydatne linki itp.)
 3. http://www.perspektywy3d.pl/-(grupy zawodów, kwalifikacje, poradniki, materiały
  i aplikacje do pobrania itp.)
 4. http://www.wybieramzawod.pl/- (testy i materiały do pobrania, literatura, filmy)
 5. https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/ -(szkoły ponadgimnazjalne, oferty, terminy naborów, podstawa prawa, pliki do pobrania itp. )
 6. http://www.edubaza.pl/serwis.php?s=1316–(opisy zawodów, baza szkół, doskonalenie nauczycieli itp.)
 7. http://www.integralia.pl/ -(integracja zawodowa dla osób niepełnosprawnych, porady dla pracodawców i kandydatów, oferty pracy staże i praktyki, doradztwo zawodowe, projekty itp. )
 8. https://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/ - (prognozy zatrudnienia dla poszczególnych województw w Polsce)
 9. http://www.pomorskibarometr.pl/ -(barometry zawodów, monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, trendy na rynku pracy, badania
  i analizy itp.)
 10. http://www.pomorska.ohp.pl/- (oferty pracy tymczasowej, kursy, przydatne linki, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy itp.)
 11. http://euroguidance.pl/_publikacje/-(publikacje, książki, artykuły do pobrania
  z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, przydatne linki itp.)