ROK SZKOLNY 2020/2021

Świetlica szkolna
– kierownik świetlicy Ewa Gęsicka

 

Szanowni Państwo,

poniżej udostępniam formularz do wypełnienia online

 

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej SP 10 w Gdyni na r. szk. 2020/2021.

 

Proszę o uzupełnienie karty i odesłanie jej na adres mailowy: 

 

swietlica@sp10gdynia.pl

 

Uzupełnione przez Państwa i wydrukowane w szkole karty będą czekały w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 na Państwa podpisy.

Dopiero po złożeniu podpisu rodzica/prawnego opiekuna dziecka uczeń będzie mógł uczęszczać do świetlicy szkolnej.  Po uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się spotkanie organizacyjne dla Rodziców/Opiekunów dzieci, które będą uczęszczały do świetlicy szkolnej – godzina i miejsce spotkania podane zostanie w ogłoszeniu umieszczonym  na stronie internetowej SP nr 10 w Gdyni .

 

Proszę pamiętać:

  1. W miejscu: „klasa” wpisujemy tę klasę, do której będzie uczęszczało dziecko w r. szk. 2020/2021.
  2. Karta zawiera listę osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dziecka ze świetlicy, w tej rubryce konieczne są podpisy osób upoważnionych do odbioru Państwa dziecka ze świetlicy.

Ponieważ zdalnie może to stanowić dla niektórych z Państwa problem, proponuję, aby na zabraniu przekazać pisemną zgodę z podpisami osób upoważnionych, którą dołączę do karty zgłoszenia Państwa dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021.

 

W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji do dnia 26.06.2020r.
e.gesicka@sp10gdynia.pl

Czekam na wypełnione przez Państwa formularze kart  do 28.08.2020r.
 

W miarę otrzymywania kart, w możliwie jak najkrótszym czasie otrzymacie Państwo informację zwrotną o przyjęciu Państwa dziecka do świetlicy.

Bardzo proszę o dokładne wypełnienie udostępnionych formularzy, w celu sprawnego przeprowadzenia przeze mnie rekrutacji dzieci do świetlicy.

 

Z poważaniem, kierownik świetlicy – Ewa Gęsicka