ROK SZKOLNY 2022/2023

Świetlica szkolna
Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej SP 10 w Gdyni na r. szk. 2021/2022.

- Uzupełnioną i podpisaną kartę można przesłać na adres mailowy: swietlica@sp10gdynia.pl
- Formularz można pobrać w szkole i pozostawić w sekretariacie.

Dopiero po złożeniu podpisu rodzica/prawnego opiekuna dziecka uczeń będzie mógł uczęszczać do świetlicy szkolnej.  Po uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się spotkanie organizacyjne dla Rodziców/Opiekunów dzieci, które będą uczęszczały do świetlicy szkolnej – godzina i miejsce spotkania podane zostanie w ogłoszeniu umieszczonym  na stronie internetowej SP nr 10 w Gdyni .

 

Proszę pamiętać:

  1. W miejscu: „klasa” wpisujemy tę klasę, do której będzie uczęszczało dziecko w r. szk. 2021/2022.
  2. Karta zawiera listę osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dziecka ze świetlicy, w tej rubryce konieczne są podpisy osób upoważnionych do odbioru Państwa dziecka ze świetlicy.


Czekam na wypełnione przez Państwa formularze kart  do 28.08.2021r.

 

W miarę otrzymywania kart, w możliwie jak najkrótszym czasie otrzymacie Państwo informację zwrotną o przyjęciu Państwa dziecka do świetlicy.

Bardzo proszę o dokładne wypełnienie udostępnionych formularzy, w celu sprawnego przeprowadzenia przeze mnie rekrutacji dzieci do świetlicy.

 

Z poważaniem, kierownik świetlicy – Ewa Gęsicka