ROK SZKOLNY 2022/2023

Historia

 

                                       

    Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni została utworzona w 1920 r., ale jej historia jest starsza o przeszło 100 lat. Jeszcze w 1819 r. została wybudowana pruska szkoła z dwiema izbami i przez wiele lat właśnie tam uczyły się chylońskie dzieci. W latach 30. XX w. pruska szkoła została rozebrana.

 

     Pierwszym kierownikiem SP 10 został Antoni Głombiowski, a oprócz niego pracowały jeszcze dwie nauczycielki. Do szkoły uczęszczało 145 dzieci. Wraz ze wzrostem liczby dzieci rosło również zapotrzebowanie na nowy budynek szkoły. W 1927 r. stał się nim stojący obok szkoły pruskiej, zbudowany pod koniec XIX w., budynek nazywany dzisiaj Skansenem.

                                    

   Przyłączenie Chyloni do Gdyni w 1930 r. i nieustanny wzrost liczby dzieci (w 1931 r. było ich już 670) zmusił władze gdyńskie do budowy nowego budynku szkolnego. Zanim to jednak nastąpiło, nauka odbywała się na 3 zmiany w godzinach 8 – 20 w pięciu miejscach. Klasy liczyły od 42 do 90 uczniów.

 

   W sierpniu 1935 r. nowy budynek Publicznej Szkoły Powszechnej nr 10 w Gdyni Chyloni był gotowy do rozpoczęcia nauki. Był on murowany, dwupiętrowy, zawierał 8 sal lekcyjnych, jedną salę do zajęć praktycznych w piwnicy, szatnię, kancelarię oraz pokój nauczycielski, wydzielony z szatni. Szkoła posiadała oświetlenie elektryczne, wodociąg i kanalizację lokalną. Toalety dla dzieci znajdowały się na zewnątrz. Umeblowanie sal stanowiły stoliki i krzesła, co było nowością na skalę gdyńską, gdyż zniknęły tradycyjne ławki.

 

 

    W czasie II wojny światowej w budynku szkoły mieścił się szpital wojskowy. Po zakończeniu wojny szkoła wznowiła działalność. W pierwszym roku uczęszczało do niej 687 uczniów uczonych przez 18 nauczycieli. Zaczęły działać Szkolny Szczep Harcerski i Koło PCK, a wkrótce także Szkolny Klub Sportowy i Kółko Biologiczne. Dzięki staraniom niezapomnianej nauczycielki, Róży Sowianki, powstał ogródek przyszkolny z rzadkimi okazami roślin.

 

      W latach 50-tych XX wieku szkoła została rozbudowana

                               

 

    Obecny wygląd szkoła uzyskała w latach 80-tych po kolejnej rozbudowie.

    30 czerwca 1982 r. otrzymała imię inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz sztandar.

 

   W 1993 r. powstała pierwsza klasa integracyjna dla dzieci z porażeniem mózgowym, dla których w przyszłości dobudowano windę. Od tego roku zaczęła się ukazywać również szkolna gazetka, redagowana przez uczniów pod opieką polonistek. W 1994 r. otwarto Galerię 10, a rok później rozpoczęła się realizacja programu „Otwarta Szkoła”.

 

    W 2002 r. przy szkole powstał ogród dydaktyczno – terapeutyczny.  Dwa lata później otwarto w szkole pierwszą w Polsce klasę o profilu sportowym rugby.

 

    W maju 2005 r. w VI edycji konkursu „Gdynia bez barier” szkole przyznano medal

„Za otwartość na dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych i stworzenie przyjaznej atmosfery, która jest czasami ważniejsza niż bariery architektoniczne”.

                

 

      Obecna Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni Chyloni składa się z dwóch budynków. W większym uczą się klasy 1 – 6, w mniejszym, zwanym Skansenem, klasy 0. W Skansenie, wpisanym na listę zabytków, znajduje się również świetlica szkolna i Izba Kaszubska, mieszcząca pamiątki związane z przeszłością dawnej wsi chylońskiej.

                                        

     Od roku szkolnego 2014/2015 w szkole otwarto również klasy pływackie trenowane przez  p. Mariusza Parnawskiego i p. Kamilę Górecką-Kaszak.

W szkole mieści się siedziba Rady Dzielnicy Chylonia.

 

         

 

                                                                                             Opracowanie: Mariusz Zaborowski