ROK SZKOLNY 2022/2023

Obiady w szkole

---

Prosimy bardzo o niedokonywanie wpłat w grudniu.

---

Uwaga! W roku szkolnym 2022/23 koszt obiadu wynosi 5 zł

Liczba dni żywieniowych w styczniu: 7 dni
Koszt obiadów: 7 x 5 zł = 35 zł 

Wpłat za miesiąc STYCZEŃ
należy dokonywać pomiędzy 1 a 4 stycznia 2023

 

Liczba dni żywieniowych w lutym: 20 dni
Koszt obiadów: 20 x 5 zł = 100 zł 

Wpłat za miesiąc LUTY
należy dokonywać do 20 stycznia 2023

 

Liczba dni żywieniowych w marcu: 23 dni
Koszt obiadów: 23 x 5 zł = 115 zł 

Wpłat za miesiąc MARZEC
należy dokonywać do 20 lutego 2023

 

Płatności proszę dokonywać tylko na wskazane konto:

82 1440 1026 0000 0000 1254 0647
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego
wpływu środków na konto szkoły

 

Odwołanie posiłków następuje
poprzez wysłanie wiadomości SMS
na numer telefonu służbowego :
519 018 695

od poniedziałku do piątku
w dniu poprzedzającym odwoływany dzień
do godziny 13:30,

Odwolywać posiłki można tylko do dnia 16.12.2022r.

nformacja SMS powinna zawierać: nazwisko i imię ucznia, klasę, numer na liście obiadowej, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz stopień pokrewieństwa.

Wg wzoru:

Jan Nowak, kl.VIII A, nr 251, 24-28.09.2021r.,
Piotr Nowak – ojciec.

 

Kontakt z Intendentem:
intendent@sp10.edu.gdynia.pl
telefon: 58 623 06 33 wew. 22