ROK SZKOLNY 2023/2024

Obiady w szkole

 

---

W roku szkolnym 2023/24 koszt obiadu wynosi 5 zł

Przed dokonaniem wpłaty za obiady
należy wypełnić kartę zgłoszenia na obiady.

Opłaty wnoszone są z góry do dnia  20 każdego miesiąca poprzedzającego opłacany miesiąc.

 

Płatności proszę dokonywać tylko na wskazane konto:

82 1440 1026 0000 0000 1254 0647
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego
wpływu środków na konto szkoły

 

Odwołanie posiłków następuje
poprzez wysłanie wiadomości SMS
na numer telefonu służbowego :
519 018 695

od poniedziałku do piątku
w dniu poprzedzającym odwoływany dzień
do godziny 13:30,

Odwolywać posiłki można tylko do dnia 16.12.2023r.

Informacja SMS powinna zawierać: nazwisko i imię ucznia, klasę, numer na liście obiadowej, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz stopień pokrewieństwa.

Wg wzoru:

Jan Nowak, kl.VIII A, nr 251, 28-29.09.2023r.,
Piotr Nowak – ojciec.

 

Kontakt z Intendentem:
intendent@sp10.edu.gdynia.pl
telefon: 58 623 06 33 wew. 22