ROK SZKOLNY 2022/2023

Obiady w szkole

 

---

Uwaga! W roku szkolnym 2022/23 koszt obiadu wynosi 5 zł

 

Liczba dni żywieniowych w kwietniu: 16 dni
Koszt obiadów: 16 x 5 zł = 80 zł 

Wpłat za miesiąc KWIECIEŃ
należy dokonywać do 20 marca 2023

 

Liczba dni żywieniowych w maju: 15 dni
Koszt obiadów: 15 x 5 zł = 75 zł 

Wpłat za miesiąc MAJ
należy dokonywać do 20 kwietnia 2023

 

Liczba dni żywieniowych w czerwcu: 12 dni
Koszt obiadów: 12 x 5 zł = 60 zł 

Wpłat za miesiąc CZERWIEC
należy dokonywać do 20 maja 2023

 

Płatności proszę dokonywać tylko na wskazane konto:

82 1440 1026 0000 0000 1254 0647
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego
wpływu środków na konto szkoły

 

Odwołanie posiłków następuje
poprzez wysłanie wiadomości SMS
na numer telefonu służbowego :
519 018 695

od poniedziałku do piątku
w dniu poprzedzającym odwoływany dzień
do godziny 13:30,

Odwolywać posiłki można tylko do dnia 16.12.2023r.

nformacja SMS powinna zawierać: nazwisko i imię ucznia, klasę, numer na liście obiadowej, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz stopień pokrewieństwa.

Wg wzoru:

Jan Nowak, kl.VIII A, nr 251, 24-28.09.2021r.,
Piotr Nowak – ojciec.

 

Kontakt z Intendentem:
intendent@sp10.edu.gdynia.pl
telefon: 58 623 06 33 wew. 22