ROK SZKOLNY 2021/2022

Stołówka

UWAGA !!!
Proszę o niewpłacanie pieniędzy
na konto szkoły w grudniu.


(Przelewy dokonane w grudniu bez uzgodnienia będą zwracane).

Odpisy za obiady będą zwracane
w grudniu na konto podane w deklaracji.

Wpłaty za obiady w styczniu będzie można
dokonać tylko pomiędzy 1 a 5 stycznia.

(Obiady wydawane od 10 stycznia)


Posiłki odwoływać można do 15.12.2021

Odwołanie posiłków następuje
poprzez wysłanie wiadomości SMS
na numer telefonu służbowego : 519 018 695


od poniedziałku do piątku
w dniu poprzedzającym odwoływany dzień
do godziny 13:30,

Informacja SMS powinna zawierać: nazwisko i imię ucznia, klasę, numer na liście obiadowej, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz stopień pokrewieństwa.

Wg wzoru:

Jan Nowak, kl.VIII A, nr 251, 24-28.09.2021r.,
Piotr Nowak – ojciec.

 

Kontakt z Intendentem:
intendent@sp10.edu.gdynia.pl
telefon: 58 623 06 33 wew. 22