ROK SZKOLNY 2023/2024

Obiady w szkole

 

---

W roku szkolnym 2023/24 koszt obiadu wynosi 5 zł

Przed dokonaniem wpłaty za obiady
należy wypełnić kartę zgłoszenia na obiady.

Obiady będą wydawane od 05.09.2023 r.Liczba dni żywieniowych w październiku: 22 dni
Koszt obiadów: 22 x 5 zł = 110 zł 

Wpłat za miesiąc PAŹDZIERNIK
należy dokonywać do 20 września 2023

 

Liczba dni żywieniowych w listopadzie: 20 dni
Koszt obiadów: 20 x 5 zł = 100 zł 

Wpłat za miesiąc LISTOPAD
należy dokonywać do 20 pażdziernika 2023

 

Płatności proszę dokonywać tylko na wskazane konto:

82 1440 1026 0000 0000 1254 0647
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego
wpływu środków na konto szkoły

 

Odwołanie posiłków następuje
poprzez wysłanie wiadomości SMS
na numer telefonu służbowego :
519 018 695

od poniedziałku do piątku
w dniu poprzedzającym odwoływany dzień
do godziny 13:30,

Odwolywać posiłki można tylko do dnia 16.12.2023r.

Informacja SMS powinna zawierać: nazwisko i imię ucznia, klasę, numer na liście obiadowej, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz stopień pokrewieństwa.

Wg wzoru:

Jan Nowak, kl.VIII A, nr 251, 28-29.09.2023r.,
Piotr Nowak – ojciec.

 

Kontakt z Intendentem:
intendent@sp10.edu.gdynia.pl
telefon: 58 623 06 33 wew. 22