ROK SZKOLNY 2020/2021

Kontakt

Szkoła Podstawowa
nr 10 w Gdyni
ul.Morska 192,
81-006 Gdynia

FAX: 58 620 67 55
TEL. 58 623 06 33
 

wewnętrzne:

-21 Sekretariat

-22 Kierownik administracyjny

-24 Księgowość

-26 Pokój nauczycielski

-27 Świetlica

-31 Biblioteka

-29 Pielęgniarka

-20 Stołówka

-25 Pedagog/Psycholog

e-mail:
sekretariat
@sp10.edu.gdynia.pl

Partnerzy

 

 

Aktualności

 

Szkoła Mistrzów

Akademia Dzielnicowa

Komunikat Dyrektora Szkoły

13/20/21
30.04.2021 r.

1. Od 4 maja 2021 r. uczniowie klas 1 – 3 wracają do nauczania w trybie stacjonarnym wg wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.

2. Świetlica szkolna wyłącznie dla uczniów rodziców pracujących, działa wg dotychczasowych godzin pracy.

3. W szkole działa stołówka dla wszystkich uczniów z klas 1 – 3 oraz oddziałów przedszkolnych.

4. Plan lekcji dla klas 1 – 3 obowiązuje do momentu powrotu klas 4 – 8 do szkoły i zamieszczony jest w zakładce plan lekcji na www.sp10gdynia.pl

5. Dwie lekcje języka angielskiego i jedna lekcja religii będzie prowadzona przez nauczyciela zdalnie. W tym czasie opiekę nad uczniami w sali lekcyjnej będzie sprawował wychowawca klasy.

6. Dzieciom nieuczęszczającym na lekcje religii będzie zapewniona opieka w szkole.

7. W związku z wytycznymi klasy 1 – 3 będą uczyły się w następujących salach lekcyjnych:

            1a – 21,        1b – 22,        1c – 25,
            2a – 116,      2b – 115,       2c – 210,
            3a – 214,      3b – 212,       3c – 113.

8. Przerwy śródlekcyjne wg oddzielnego grafiku – jedna klasa przebywa na holu.

9. Dyżury podczas przerw pełnią nauczyciele wspierający i wychowawcy klas wg grafiku.

10. Dwie godziny wychowania fizycznego dla każdej klasy zaplanowane są na sali gimnastycznej a pozostałe na świeżym powietrzu. Prosimy o dostosowanie stroju dziecka do pogody.

11. Rodzice i opiekunowie odprowadzają dzieci tylko do wejścia:

           Klasy 1 – od dziedzińca przy schodach
           
Klasy 2 – wejście od dziedzińca przy sali gimnastycznej
           
Klasy 3 – wejście główne od ul. Morskiej

           Odbiór dzieci przy tych samych wejściach.

12. Grupy przedszkolne 0a i 0b pracują wg planu umieszczonego na www.sp10gdynia.pl

13. Z szatni korzystają uczniowie klas 3, uczniowie klas 1 i 2 kierują się bezpośrednio do sal lekcyjnych.

14. W szkole w częściach wspólnych obowiązują: dezynfekcja rąk, maseczki, przyłbice, zachowanie dystansu. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów.

15. Wszystkie zajęcia dodatkowe mogą odbywać się po zakończeniu zajęć klas 1 – 3 w formie stacjonarnej lub zdalnej.

16. Konsultacje z wszystkimi pracownikami szkoły odbywają się telefonicznie lub online. W przypadku dostarczania dokumentów do szkoły należy wcześniej umówić wizytę poprzez email do nauczyciela lub telefonicznie z sekretariatem szkoły.

17. Pedagog i psycholog szkolny pracuje w trybie hybrydowym wg oddzielnego planu.

18. Uczniowie klas 4 – 8 kontynuują naukę zdalną w aplikacji Teams.

 

Od 19 kwietnia 2021 r. będą odbywać się zajęcia rekreacyjne dla uczniów klas 4-8,
którzy korzystać będą z obiektow sportowych na otwartym powietrzu w grupach do 25 osób
- według planu zamieszczonego poniżej.


TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ
REKREACYJNYCH
NA OTWARTYM POWIETRZU

obowiązuje od 19.04.2021 r.

 


Zbiórka chętnych uczniów na boisku szkolnym z zachowaniem dystansu społecznego.
Należy dopasować strój odpowiednio do warunków atmosferycznych
i zaopatrzyć się w wodę lub napój izotoniczny. Obowiązuje obuwie sportowe.
Zajęcie mogą być odwołane ze względu na warunki pogodowe.
Wznowione zostają zajęcia ogólnorozwojowe w klasach sportowych
pływackiej i rugby na świeżym powietrzu.
Zajęcia rekreacyjne na otwartym powietrzu nie są obowiązkowe.

 Dyrektor SP_10 Marek Dąbkowski
 

Więcej informacji i rozporządzenie:

Współzawodnictwo dzieci i młodzieży oraz zajęcia sportowe na świeżym powietrzu od 19 kwietnia
Obiekty sportowe na otwartym powietrzu już dostępne. Wraca współzawodnictwo dzieci i młodzieży

W związku z przeciwdziałaniem
rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19


dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni

wstrzymuje wszelkie wejścia do szkoły osób niebędących uczniami i pracownikami naszej szkoły.
Umówione wcześniej wizyty zostają odwołane.
Pozostajemy w kontakcie telefonicznym, mailowym.

Dyrektor SP10 Gdynia

Uwaga! Koronawirus