ROK SZKOLNY 2020/2021

Kontakt

Szkoła Podstawowa
nr 10 w Gdyni
ul.Morska 192,
81-006 Gdynia

FAX: 58 620 67 55
TEL. 58 623 06 33
 

wewnętrzne:

-21 Sekretariat

-22 Kierownik administracyjny

-24 Księgowość

-26 Pokój nauczycielski

-27 Świetlica

-31 Biblioteka

-29 Pielęgniarka

-20 Stołówka

-25 Pedagog/Psycholog

e-mail:
sekretariat
@sp10.edu.gdynia.pl

Partnerzy

 

 

Aktualności

 

Szkoła Mistrzów

Akademia Dzielnicowa

Napis: Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia . W prawym dolnym rogu logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

 Komunikat dyrektora SP10 Gdynia 
nr 11/20/21 z dn. 16.04.2021 r.


Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej
wracają placówki wychowania przedszkolnego.

Oddziały przedszkolne 0a i 0b pracują
wg dotychczasowego harmonogramu pracy stacjonarnej.

Świetlica szkolna dla uczniów rodziców pracujących w podmiotach leczniczych
lub wykonujących zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19,
działa wg dotychczasowych zasad i godzin pracy.

W szkole działa stołówka dla uczniów objętych opieką świetlicową
i uczniów oddziałów przedszkolnych.

Od 19 kwietnia 2021 r. będą odbywać się zajęcia rekreacyjne dla uczniów klas 4-8,
którzy korzystać będą z obiektow sportowych na otwartym powietrzu w grupach do 25 osób
- według planu zamieszczonego poniżej.


TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ
REKREACYJNYCH
NA OTWARTYM POWIETRZU

obowiązuje od 19.04.2021 r.

 


Zbiórka chętnych uczniów na boisku szkolnym z zachowaniem dystansu społecznego.

Należy dopasować strój odpowiednio do warunków atmosferycznych
i zaopatrzyć się w wodę lub napój izotoniczny. Obowiązuje obuwie sportowe.

Zajęcie mogą być odwołane ze względu na warunki pogodowe.

Wznowione zostają zajęcia ogólnorozwojowe w klasach sportowych
pływackiej i rugby na świeżym powietrzu.

Zajęcia rekreacyjne na otwartym powietrzu nie są obowiązkowe.


 

Dyrektor SP10 Gdynia
Marek Dąbkowski

 

Więcej informacji i rozporządzenie:

Współzawodnictwo dzieci i młodzieży oraz zajęcia sportowe na świeżym powietrzu od 19 kwietnia
Obiekty sportowe na otwartym powietrzu już dostępne. Wraca współzawodnictwo dzieci i młodzieży

>> Wniosek o zorganizowanie zajęć  <<


Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Interpretacja: jeden z rodziców pracujący przy zwalczaniu COVID19. W rozporządzeniu nie ma nigdzie mowy o służbach mundurowych. Mogą to być np. osoby pracujące w laboratoriach diagnostycznych, PSSE, czy też my sami (nauczyciele żłobków, przedszkoli i szkół). W uzasadnieniu do rozporządzenia jest informacja, że dopiero na wniosek osób zainteresowanych (złożenie wniosku) Dyrektor organizuje zajęcia na miejscu :

Dodatkowo, ww. placówki wychowania przedszkolnego będą obowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola lub szkoły albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Zapis

§ 2. 1. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1) przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

2) szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach;

Interpretacja: ograniczenie nie oznacza zamknięcia. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Pracownicy A i O wykonują powierzone obowiązki, związane z działalnością placówki. Można ten czas wykorzystać na drobne naprawy, gruntowne czyszczenie placówki czy też np. kuchni.

Rekrutacja


Ruszają zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
na rok szkolny 2021/2022

Marzec to dla wielu rodziców miesiąc, w którym będą podejmować decyzję o najbliższej przyszłości swojego dziecka. Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022. Na dzieci czekają miejsca w 45 przedszkolach
i 28 szkołach podstawowych na terenie Gdyni.

Rekrutacja rozpocznie się
08 marca 2021 r. o godz. 10.00.
Strona do logowania: www.gdynia.pl/rekrutacja 

 >> harmonogram i więcej informacji << 

 

Rekrutacja do klas pierwszych
rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem
od 29.03.2021 r. do 23.04.2021 r. do godziny 15.00
zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych
w sekretariacie szkoły w godz. 8:30 - 15:00. 

 >> harmonogram i więcej informacji << 

 

W związku z przeciwdziałaniem
rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19


dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni

wstrzymuje wszelkie wejścia do szkoły osób niebędących uczniami i pracownikami naszej szkoły.
Umówione wcześniej wizyty zostają odwołane.
Pozostajemy w kontakcie telefonicznym, mailowym.

Dyrektor SP10 Gdynia

Uwaga! Koronawirus