ROK SZKOLNY 2021/2022

Psycholog

 

OPIEKA PSYCHOLOGA  :) PODCZAS ZDALNEJ NAUKI

Zapraszam do kontaktów na TEAMS oraz telefonicznie 516-991-524:

poniedziałek   8:30-12:30

wtorek            11:30-15:30

środa               12:30-14:30

czwartek         11:14:30

piątek              11:30-15:30

Proszę o umawianie się na konsultacje drogą mailową k.sojka@sp10gdynia.pl

Zapraszam na rozmowy w sytuacjach trudnych i kryzysowych, spotkania o charakterze terapeutycznym oraz konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego.

Katarzyna Sojka

 

Godziny pracy

poniedziałek 

wtorek 

środa 

czwartek 

piątek 

8:30-13:30* 

11:30-15:30 

8:30-10:30 

12:30-14:40 

8:45-9:45 

10:30-14:40 

11:30-15:30 

Zespół Liderów
 6.godz lekcyjna

 

BOCCIA hol I piętro

4.godz.lekcyjna

BOCCIA dla klasy 0a

1.godz lekcyjna

BOCCIA

4.godz. lekcyjna

 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA s.212

5.godz lekcyjna

REWALIDACJA INDYWIDUALNA s.210

3.godz lekcyjna

 

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE 8A

8.godz lekcyjna

DORADZTWO ZAWODOWE 8B

8.godz lekcyjna

 

 

 

Jak sobie radzić z trudnymi emocjami? Poradnik psychologiczny

akt_2Poradnik_Wymiataj_Korone__.pdf

 

Katarzyna Sojka - Psycholog Szkolny wink

 

 

 

ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
 

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
    i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:       

*rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

*udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.