Zdalne nauczanie

Informacje

Psycholog

.

22.05.2020

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE KLAS 8 .

W związku z kalendarzem MEN dot. wznowienia pracy szkoły tj. od 25 maja istnieje możliwość konsultacji dla uczniów na terenie naszej placówki. Jednakże w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo zachęcamy do korzystania z konsultacji z nauczycielami w formie zdalnej. Istnieje wiele sposobów kontaktowania się z nauczycielami: adresy mailowe znajdują się na stronie szkoły (zakładka ZDALNE NAUCZANIE), TEAMS (rozmowy indywidualne, czat) również poprzez wychowawcę, pedagoga i psychologa.

Osoby, które zdecydują się  na konsultacje na terenie szkoły, proszone są o jak najwcześniejszy kontakt telefoniczny z psychologiem ( Katarzyna Sojka 516-991-524 ) w celu organizacji bezpiecznego spotkania dla ucznia i nauczyciela oraz sprawnego przesłania druków: zaświadczenia rodzica o stanie zdrowia dziecka  oraz wyrażenia zgody na wykonanie badania pomiaru temperatury ciała przez pracownika szkoły przy wejściu do budynku.
Życzymy wszystkim zdrowia, a uczniom dodatkowo wytrwałości w przestrzeganiu zaleceń sanitarnych, abyśmy spotkali się na egzaminach ósmoklasisty w komplecie.

Katarzyna Sojka


 

Jak sobie radzić z trudnymi emocjami? Poradnik psychologiczny

akt_2Poradnik_Wymiataj_Korone__.pdf

DYŻURY PSYCHOLOGA
Katarzyna Sojka - konsultacje telefoniczne - 516 991 524

Zadzwoń do mnie, jeśli potrzebujesz psychologicznego wsparcia. Jeśli czujesz się duże napięcie emocjonalne, bardzo martwisz się o zdrowie swoje i swojej rodziny, masz trudności ze spaniem: nie możesz zasnąć, masz koszmary, wybudzasz się w nocy lub śpisz cały dzień i nie możesz zorganizować sobie czynności domowych i szkolnych, jeśli czujesz się samotna/samotny i nie masz z kim porozmawiać o trudnościach wynikających  np. z kwarantanny, jeśli kłócisz się z najbliższymi i nie wiesz co masz zrobić - jestem dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

Katarzyna Sojka - Psycholog Szkolny wink

 

 

ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
 

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
    i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:       

*rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

*udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.