ROK SZKOLNY 2022/2023

Samorząd Uczniowski

2020/2021

     

 1. Bujak Michał 7a
 2. Busz Marta 8c- poczet sztandarowy
 3. Gronczewska Aleksandra 8c- poczet sztandarowy
 4. Jarzębska Beata 8b- przewodnicząca
 5. Kochanowski Kacper 6b
 6. Kraszewska Magdalena 8a
 7. Krzemieniewska Victoria 6b
 8. Kuszmar Antoni 4a
 9. Łukaszewska Natalia 8b
 10. Marchenko Polina 4a
 11. Popovetska Iryna 4a
 12. Sekida Zuzanna 4a
 13. Siebielec Patrycja 5b
 14. Siwińska Oliwia 7a
 15. Stoltmann Szymon 8c- poczet sztandarowy
 16. Tomczak Nicole 6b
 17. Żebrowska Nadia 6b
 18. Żywicki Oskar 7a

 

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 3. Współorganizowanie życia kulturalnego szkoły.
 4. Uczestnictwo uczniów w realizacji celów zawartych w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły.
 5. Rozwijanie obywatelskich, patriotycznych i społecznych postaw uczniów.
 6. Przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
 7. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 8. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 9. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 10. Dbanie o dobre imię i honor szkoły.
 11. Integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność.
 12. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
 13. Rozwijanie dobrych cech osobowych ucznia (wysokiej kultury osobistej, dobroci, wrażliwości na krzywdę ludzi, zwierząt, szacunku, tolerancji).

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

           SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

 

                                         ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI

WRZESIEŃ:

 

1. 1 września- Udział Pocztu Sztandarowego oraz przedstawicieli w inauguracji roku    szkolnego     

2. Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym 2020/2021            

 • Omówienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego z uwzględnieniem zadań realizowanych w poszczególnych miesiącach (wpisanie propozycji uczniów do planu pracy)
 • opracowanie planu pracy z uwzględnieniem programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły
 • Wybór zarządu samorządu (przewodniczący, zastępca)
 • Utworzenie sekcji i przydział zadań
 • Zapoznanie członków SU z dokumentami szkoły oraz Regulaminem SU
 • Ustalenie terminu spotkań

3. Gry i zabawy integrujące uczniów należących do SU.

4. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii wyborczej do SU pod hasłem "I Ty możesz zostać członkiem Samorząd Uczniowskiego"

5. Wywieszenie na tablicy SU regulaminu konkursów rocznych: „Uczeń miesiąca”, „Superklasa”

6. Kontynuacja pomysłów: „Dzień bez pracy domowej”, „Kolorowe dni”

      7. Kolorowe dni- „Pierwszy dzień jesieni”- ubieramy się na brązowo lub pomarańczowo

 

PAŹDZIERNIK:

 

1. 4 października- Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt

 • zbiórka karmy, misek, zabawek dla zwierząt ze schroniska w Gdyni- Redłowie, dostarczenie ich do schroniska

2. 14 października- Dzień Komisji Edukacji Narodowej

 • przygotowanie obchodów z okazji DEN,

3. 30 października „Dzień Chłopaka”

 

     

 

LISTOPAD:

 

1. 30 listopada Andrzejki –dyskoteka szkolna dla klas 4-8

 

2. 20 listopada- Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 • Gazetka okolicznościowa- konkurs- plakat ”Prawa dziecka”

3. 21 listopada- Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

 • Drzewko życzliwości- sentencje, ordery życzliwości
 • Wybór klasowego Króla i Królowej Życzliwości
 • Skrzynka życzeń i pozdrowień
 • Wykonanie żółtych emotek i wręczenie ich uczniom i pracownikom szkoły\

 

GRUDZIEŃ:

 

 1. 6 grudnia- Spotkanie ze św. Mikołajem- poszukiwanie czekoladowych Mikołajów
 2. 6 grudnia- Akcja- „Czapka Mikołaja” (zwolnienie z odpytywania)
 3. „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”- współpraca z Fundacją Dbam o Swój zasięg, parafią św. Mikołaja (obdarowywanie osób bezdomnych kartkami z życzeniami świątecznymi redagowanymi przez dzieci)

 

STYCZEŃ:

 

 1. Bezpieczne ferie- gazetka.

 

LUTY:

 

1. 14 lutego Walentynki

 • walentynkowa poczta Amora
 • kolorowe dni- „Dzień czerwony”
 • gazetka tematyczna

 

2. 21 lutego- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 

 

MARZEC:

 

1. 8 marca- Dzień Kobiet

 • życzenia z okazji Dnia Kobiet
 • gazetka okolicznościowa

2. Pierwszy Dzień Wiosny 21 marca

 • Kolorowe dni- Dzień zielony

3. 21marca- Światowy Dzień Zespołu Downa

 • Akcja „Kolorowe skarpetki

 

 

KWIECIEŃ:

 

1. 23 kwietnia- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

 • „Czytałem- polecam”
 • Poranki z książką lub „Czytamy dzieciom” (chętni uczniowie klas 6,7,8 czytają uczniom klas 0 i 1)

 

2. 01- 07 kwietnia- Tydzień Świadomości Autyzmu

 

3. 12 kwietnia- Dzień Czekolady

4. 25 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

 • Akcja „Cisza- czytamy” (na długiej przerwie uczniowie czytają głośno wybrane teksty)
 • „Kolorowe dni- dzień biały”

 

 

MAJ:

 

 1. Ogłoszenie wyników konkursów: „UCZEŃ ROKU”, „SUPERKLASA”- informacja na tablicy SU
 2. Szkolny konkurs wiedzy „1 z 10” dla uczniów klas 6.
 3. Noc w szkole.

 

 

CZERWIEC:

 

 1. 1 czerwca -Dzień Dziecka
 • Dzień piżamy
 1. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2020/2021- wspólne wyjście na lody
 2. Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym
 3. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY 2020/2021:

 

 • Systematyczna kontrola obuwia zmiennego (od października do maja)- wyrywkowe sprawdzanie obuwia zmiennego w klasach- akcja "CZYSTA SZKOŁA"
 • Pomoc koleżeńska w nauce
 • Współpraca z nauczycielem muzyki przy organizacji imprez
 • Reprezentowanie szkoły podczas różnego rodzaju uroczystości i świąt państwowych
 • Informowanie społeczności szkolnej o różnego rodzaju akcjach, imprezach mających miejsce w SP 10 i poza nią
 • Współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem
 • Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami środowiskowymi
 • Pomoc uczniów przy organizacji imprez
 • Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych
 • Aktualizacja informacji o działalności SU na stronie internetowej szkoły
 • Spotkanie z opiekunem
 • Całoroczna akcja: „Szczęśliwy numerek:, „Uczeń miesiąca”, „Superklasa”

 

 

 • Plan może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce związaną z COVID 19.

 

 

 • Propozycje zamieszczone w planie pracy mogą być uzupełniane o propozycje uczniów.

 

 

Opracowała: Ewa Klikowicz- Cerklańska