Samorząd Uczniowski

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.                                                                                                                               

 1. Siwińska Oliwia 4a
 2. Żywicki Oskar 4a
 3. Pochwałowska Nadia 4b
 4. Klawikowski Paweł 4c
 5. Brzóska Oliwia 4c
 6. Tomasińska Weronika 4d
 7. Zagórska Julia 4d
 8. Jarzębska Beata 5b
 9. Kuciaba Wiktoria 7a
 10. Laskowska Nikola 7b
 11. Czałpińska Nikola 7b
 12. Podlewska Zofia 7c-  PRZEWODNICZĄCA
 13. Rezmer Emilia 7c
 14. Szurek Katarzyna 7c
 15. Miecznikowski Jakub 7c-  Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
 16. Włodarczyk Sebastian 7c

 

POCZET SZTANDAROWY

1.Warawąsowska Natalia 7b

2. Lejmanowicz Dominika 7b

3. Borowski Jan 7b

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA WE WTORKI  W   GODZ. 14.40-16.10

 

Cele SU w roku szkolnym 2016/2017:

-tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania

-wychowanie w poczuciu patriotyzmu

 • budowanie pozytywnego i sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole -tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 • rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych -tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
 • bezpieczeństwo w szkole

-dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły

 • budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY:

Realizacja projektów: „ Super klasa", "Uczeń miesiąca" Gazetki tematyczno- okolicznościowe na tablicy SU „Szalone Dni" - według pomysłów uczniów Prowadzenie strony internetowej SU Akcje:„Szczęśliwy numerek", "Czysta szkoła"

Akcje charytatywne- "Góra grosza", "Ciapkowo"