Ekologia

 

Obecnie świat stoi w obliczu katastrofy klimatycznej, dlatego zdecydowaliśmy, że jednym z naszych głównych zadań jest edukacja ekologiczna w szkole oraz w środowisku lokalnym.

AKTYWNA EKOLOGIA

1. Szkoła kolejny rok uczestniczy w projektach:

 • LIDER LOKALNEJ EKOLOGII.
  Tegoroczny temat: „Toaleta to nie śmietnik”.
 • EKSPERT E.E. „Czyli w trosce o środowisko”
  Zbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

2. W ramach projektu zaplanowaliśmy przeprowadzenie następujących zadań:

 

 • „Sprzątanie Świata” – uczniowie klas czwartych sprzątają tereny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego położone w pobliżu szkoły;
 • zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych;
 • uczestniczymy w akcji: Zbieramy makulaturę, oszczędzamy lasy;
 • zbiórka nakrętek; (nakrętki z tworzyw sztucznych zbieramy dla naszej absolwentki Klaudii).
 • konkurs fotograficzny „Na leśnym szlaku” dla klas IV-VIII;
 • konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” pt. „W Krainie Odpadocji” dla 
  klas I-III.

Oprócz tego w ciągu całego roku szkolnego zaplanowano warsztaty, konkursy, przedstawienia, wycieczki, happeningi związane z zagadnieniami ekologicznymi.


PRZYJMUJEMY W SZKOLE:

 • makulaturę,
 • baterie i akumulatory przenośne,
 • plastikowe nakrętki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady).

ODBIERAMY:

 • makulaturę – w każdy czwartek 7.30 - 9.00;
 • baterie i nakrętki – przy sekretariacie, prosimy podać wagę przyniesionych nakrętek;
 • elektroodpady – w dniach konsultacji i zebrań z rodzicami. Prosimy o przyniesienie listy przekazanego sprzętu wraz z danymi ucznia/ uczennicy (imię, nazwisko, klasa)