ROK SZKOLNY 2023/2024

Świat stoi w obliczu katastrofy klimatycznej, dlatego zdecydowaliśmy, że jednym z naszych głównych zadań jest edukacja ekologiczna w szkole oraz w środowisku lokalnym.

Podobny obrazW roku szkolnym 2022/2023 r. realizujemy ją pod hasłem „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”.

Kontynuujemy uczestnictwo w projektach i konkursach:

EKSPERT E.E. „Czyli w trosce o środowisko”

zbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Finał konkursu w lutym 2023 r.

Lider Lokalnej Ekologii pt. „Ochrona powietrza w praktyce”

Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci pt. Woda jest jak życie – korzystaj z niej należycie”

Konkurs fotograficzny pt. „Rady na odpady”

Kontynuujemy też zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

Oprócz tego w ciągu całego roku szkolnego zaplanowano warsztaty, konkursy, przedstawienia, wycieczki, happeningi związane z zagadnieniami ekologicznymi.

PRZYJMUJEMY W SZKOLE:

  • baterie i akumulatory przenośne,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady).

ODBIERAMY:

  • baterie i akumulatory – codziennie – pojemniki na parterze w korytarzu szkolnym.  Prosimy o dopilnowanie, aby ilość baterii została odnotowana przez p. woźną;
  • elektroodpady – w trzech terminach: 15 grudnia 2022 r., 12 stycznia 2023 r. i 17 lutego 2023 r. Prosimy o przyniesienie listy przekazanego sprzętu wraz z danymi ucznia/ uczennicy (imię, nazwisko, klasa) i pozostawienie w holu szkoły (przy sekretariacie).

UWAGA !

W ramach konkursu:

• przyjmowany jest tylko sprzęt kompletny, np. lodówki lub zamrażarki z agregatem, telewizory z cewką kineskopową,

• nie zbieramy innych odpadów niebezpiecznych jak: świetlówki, farby, lekarstwa, tonery

• nie oddajemy sprzętu, którego charakter wskazuje, iż pochodzi z przemysłu/ działalności gospodarczej.

W ramach konkursu "Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko" ustalony został nowy sposób wyłonienia zwycięzcy (ucznia/dziecka) w kategorii uczniowskiej.

Placówka oświatowa, która zajmie I, II, III miejsce w kategorii „szkolnej/przedszkolnej” ma prawo wyłonić jednego najbardziej zaangażowanego podczas realizacji konkursu ucznia. Wyboru dokonuje placówka oświatowa wg indywidualnej oceny koordynatora konkursu, np. uczeń/dziecko, który uczestniczył aktywnie w akcji happeningowej lub przyniósł największą ilość ZSEE. Nagrodami dla wyróżnionych uczniów/dzieci jest książka oraz zestaw ekologicznych gadżetów.