ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Świat stoi w obliczu katastrofy klimatycznej, dlatego zdecydowaliśmy, że jednym

z naszych głównych zadań jest edukacja ekologiczna w szkole oraz w środowisku lokalnym.

W roku szkolnym 2023/2024 r. realizujemy ją pod hasłem NA TROPIE CZYSTEJ WODY

Kontynuujemy uczestnictwo w projektach i konkursach:

 • PROJEKT „Lider Lokalnej Ekologii”– pt.: Na tropie czystej wody”.
 • Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”– wraz ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Konkurs „Małe dzieci nie chcą śmieci” na podstawie czwartej części bajki z cyklu „Wielka Podróż Sebka i Zuzi” (przygoda piąta „Misie”). Temat konkursu: W krainie Namawiaczy”,
 • Konkurs fotograficzny (XVI edycja) – pt.: „Wdech…wydech… Zielone płuca mojej okolicy”
 • „Konkurs wiedzy ekologicznej”

Kontynuujemy też zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

Oprócz tego w ciągu całego roku szkolnego zaplanowano warsztaty, konkursy, przedstawienia, wycieczki, happeningi związane z zagadnieniami ekologicznymi:

 • warsztaty terenowe dla klas ósmych - Ciepło dla Trójmiasta” realizowane wspólnie ze Spółką OPEC.
 • Dzień Wody – 22.03.2024r.
 • Dzień Ziemi – kwiecień 2024r.
 • warsztaty w Akwarium Gdyńskim

PRZYJMUJEMY W SZKOLE:

 • baterie i akumulatory przenośne,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady).

 

 

 

ODBIERAMY:

 • baterie i akumulatory – codziennie – pojemniki na parterze w korytarzu szkolnym. Prosimy o dopilnowanie, aby ilość baterii została odnotowana przez p. woźną;
 • elektroodpady – w dniach zebrań i konsultacji oraz dnia ……………………….. Prosimy o przyniesienie listy przekazanego sprzętu wraz z danymi ucznia/ uczennicy (imię, nazwisko, klasa) i pozostawienie w holu szkoły (przy sekretariacie).

UWAGA !

W ramach konkursu:

 • przyjmowany jest tylko sprzęt kompletny np. lodówki lub zamrażarki z agregatem, telewizory z cewką kineskopową,
 • nie zbieramy innych odpadów niebezpiecznych jak: świetlówki, farby, lekarstwa, tonery
 • nie oddajemy sprzętu, którego charakter wskazuje, iż pochodzi z przemysłu/ działalności gospodarczej.

 

W ramach konkursu "Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko" ustalony został nowy sposób wyłonienia zwycięzcy (ucznia/dziecka) w kategorii uczniowskiej.

Placówka oświatowa, która zajmie I, II, III miejsce w kategorii „szkolnej/przedszkolnej” ma prawo wyłonić jednego najbardziej zaangażowanego podczas realizacji konkursu ucznia. Wyboru dokonuje placówka oświatowa wg indywidualnej oceny koordynatora konkursu, np. uczeń/dziecko, który uczestniczył aktywnie w akcji happeningowej lub przyniósł największą ilość ZSEE. Nagrodami dla wyróżnionych uczniów/dzieci jest książka oraz zestaw ekologicznych gadżetów.

Justyna Małecka