ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Świat stoi w obliczu katastrofy klimatycznej, dlatego zdecydowaliśmy, że jednym z naszych głównych zadań jest edukacja ekologiczna w szkole oraz w środowisku lokalnym.

Z uwagi na pandemię, mamy ograniczone możliwości realizacji naszych zamierzeń.

Nie zrezygnowaliśmy jednak z uczestnictwa w projekcie:

EKSPERT E.E. „Czyli w trosce o środowisko”
i zbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Finał konkursu 15 marca 2022 r.

 

Kontynuujemy też zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

Oprócz tego w ciągu całego roku szkolnego zaplanowano warsztaty, konkursy, przedstawienia, wycieczki, happeningi związane z zagadnieniami ekologicznymi. Ich realizacja zależeć będzie od sytuacji epidemicznej.

PRZYJMUJEMY W SZKOLE:

  • baterie i akumulatory przenośne,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady).

ODBIERAMY:

  • baterie i akumulatory – codziennie przy sekretariacie
    (w czasie stacjonarnego trybu nauki). Prosimy o dopilnowanie, aby zostało to odnotowane przez p. woźną.
  • elektroodpady – w tygodniu poprzedzającym finał akcji. Prosimy o przyniesienie listy przekazanego sprzętu wraz z danymi ucznia/ uczennicy (imię, nazwisko, klasa).

 

 

 

UWAGA !

W ramach konkursu "Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko" ustalony został nowy sposób wyłonienia zwycięzcy (ucznia/dziecka) w kategorii uczniowskiej.

Placówka oświatowa, która zajmie I, II, III miejsce w kategorii „szkolnej/przedszkolnej” ma prawo wyłonić jednego najbardziej zaangażowanego podczas realizacji konkursu ucznia. Wyboru dokonuje placówka oświatowa wg indywidualnej oceny koordynatora konkursu, np. uczeń/dziecko, który uczestniczył aktywnie w akcji happeningowej lub przyniósł największą ilość ZSEE. Nagrodami dla wyróżnionych uczniów/dzieci jest książka oraz zestaw ekologicznych gadżetów.