ROK SZKOLNY 2021/2022

Świat stoi w obliczu katastrofy klimatycznej, dlatego zdecydowaliśmy, że jednym z naszych głównych zadań jest edukacja ekologiczna w szkole oraz w środowisku lokalnym.

W tym roku szkolnym, z uwagi na pandemię, mamy ograniczone możliwości realizacji naszych zamierzeń.

Nie zrezygnowaliśmy jednak z uczestnictwa w projekcie:

EKSPERT E.E. „Czyli w trosce o środowisko”
i zbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Finał konkursu 24 marca 2021 r.

 

Kontynuujemy też zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

Oprócz tego w ciągu całego roku szkolnego zaplanowano warsztaty, konkursy, przedstawienia, wycieczki, happeningi związane z zagadnieniami ekologicznymi. Ich realizacja zależeć będzie od sytuacji epidemicznej.

PRZYJMUJEMY W SZKOLE:

  • baterie i akumulatory przenośne,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady).

ODBIERAMY:

  • baterie i akumulatory – codziennie przy sekretariacie
    (w czasie stacjonarnego trybu nauki). Prosimy o dopilnowanie, aby zostało to odnotowane przez p. woźną.
  • elektroodpady – w dniach konsultacji i zebrań z rodzicami (w czasie stacjonarnego trybu nauki). Prosimy o przyniesienie listy przekazanego sprzętu wraz z danymi ucznia/ uczennicy (imię, nazwisko, klasa).

 

 

 

UWAGA !

W ramach konkursu "Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko" ustalony został sposób wyłonienia zwycięzcy (ucznia/dziecka) w kategorii uczniowskiej. Podstawą jest ustalona punktacja w zależności od rodzaju oddanego podczas zbiórki elektroodpadu. Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą: