ROK SZKOLNY 2021/2022

Komunikaty

2021/2022

Komunikat Dyrektora Szkoły  
nr 06/2021/22 

 

1. Uczniowie klas ósmych przystąpią 01, 02 i 03 marca 2022 r. (wtorek, środa, czwartek) do próbnego egzaminu. Rozpoczynać się on będzie każdego z wyznaczonych dni o godz. 13.00.

Zbiórka uczniów klas ósmych w szkole o godz. 12.45 – losowanie miejsc przed salą egzaminacyjną.

Prosimy nie przychodzić wcześniej do szkoły!

 • Uczniowie zostawiają ubrania wierzchnie na wieszakach w holach (nie obowiązuje zmiana obuwia).
 • Uczniowie przychodzą w stroju galowym z legitymacją szkolną, przyborami i w maseczkach ochronnych.
 • Należy przestrzegać zasad dystansu społecznego, dezynfekcji rąk i stosowania maseczek w przestrzeniach wspólnych.
 • Uczniowie mogą mieć w sali małą butelkę wody do picia.
 • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (smartfony).
 • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
 • Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

2. Uczniowie oddziałów przedszkolnych w dniach egzaminu mają zajęcia bez zmian.

3. Uczniowie klas I – VII mają zajęcia lekcyjne wg skróconego planu lekcji.

 

CZAS TRWANIA LEKCJI I PRZERW

W SKRÓCONYM PLANIE

godzina lekcyjna

czas trwania

1.

8.00 – 8.30

2.

8.35 – 9.05

3.

9.10 – 9.40

4.

  9.45 – 10.15

5.

10.20 – 10.50

6.

10.55 – 11.25

7.

11.40 – 12.10

8.

12.25 – 12.55

9.

lekcja odwołana

Przerwy obiadowe:

po 6 i 7 lekcji

4. Zajęcia na basenie dla wszystkich klas są odwołane.


Komunikat Dyrektora Szkoły  
nr 05/2021/22 

1. Od 27 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. przechodzimy na nauczanie hybrydowe:
-  oddziały przedszkolne – bez zmian, 8:00 – 13:00
-  klasy  1 – 4 – nauczanie stacjonarne – stały plan lekcji
-  klasy  5 – 8 – nauczanie zdalne wg. dotychczasowego planu nauczania w aplikacji TEAMS 
(wszystkie lekcje online trzydziestominutowe)
Aktualny plan lekcji na stronie internetowej szkoły.
Klasy 1 – 4 będą uczyły się w następujących salach lekcyjnych:
1A –  22,   1B – 25,       1C – 21,
2A – 115,   2B – 113,     2C – 25,
3A – 116,   3B – 22,       3C – 21,
4A – 311,   4B – 213,     4C – 209,
2. Świetlica szkolna wyłącznie dla uczniów rodziców pracujących, działa wg dotychczasowych godzin pracy.
3. W szkole działa stołówka dla wszystkich uczniów z klas 1 – 8 oraz oddziałów przedszkolnych.
Uczniowie chcący korzystać z obiadów w tym czasie, prosimy o przysłanie informacji (sms) na numer telefonu: 519 018 695
4. Uczniowie klas 1 – 3 kierują się bezpośrednio do sal lekcyjnych i nie korzystają z szatni.
Klasy 1A,1B,2C,3A,3B – wejście od dziedzińca przy sali 25;
Klasy 1C,2A,2B,3C – wejście od dziedzińca przy sali gimnastycznej;
Klasy 4A,4B,4C – główne wejście do szkoły, uczniowie korzystają z szatni.
5. W szkole w częściach wspólnych obowiązują: dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie dystansu. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów.
6. Wszystkie zajęcia dodatkowe odbywają się zdalnie lub stacjonarnie w zależności od specyfiki zajęć.
7. Zajęcia na pływalni odbywają się wg planu dla klas 4.
8. Próbny egzamin uczniów klas ósmych, planowany na 8 – 10 lutego 2022 r., odbędzie się 1, 2, i 3 marca 2022 r.
9. Konsultacje ze wszystkimi pracownikami szkoły odbywają się po telefonicznym umówieniu.
W przypadku dostarczania dokumentów należy wcześniej uzgodnić wizytę telefonicznie z sekretariatem szkoły.
10. Pedagog, psycholog i logopeda pracują stacjonarnie.


Komunikat Dyrektora Szkoły  
nr 04/2021/22 

1. Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym. 
-  klasy 0 – nauczanie stacjonarne, 8:00 – 13:00 
-  klasy 1 – 3 – nauczanie zdalne z dostosowanym planem zajęć w aplikacji TEAMS (wszystkie zajęcia online trzydziestominutowe) 
Aktualny plan lekcji klas 1 – 3 w sekcji WIADOMOŚCI e-dziennika. 
- klasy 4 – 8 – nauczanie zdalne wg. dotychczasowego planu nauczania  w aplikacji TEAMS (wszystkie lekcje online trzydziestominutowe). 
Aktualny plan lekcji klas 4 – 8 na stronie internetowej szkoły. 

2. Świetlica szkolna wyłącznie dla uczniów rodziców pracujących, działa wg dotychczasowych godzin pracy. 
3. W szkole działa stołówka dla wszystkich uczniów z klas 1 – 8 oraz oddziałów przedszkolnych. 
4. Zajęcia na pływalni dla klas 4 – 6 i grup sportowych są odwołane. 
5. Zajęcia stacjonarne wychowania fizycznego w klasach 7 – 8 są odwołane. 
6. Konsultacje z wszystkimi pracownikami szkoły odbywają się po telefonicznym umówieniu. 
W przypadku dostarczania dokumentów należy wcześniej uzgodnić wizytę telefonicznie z sekretariatem szkoły. 
7. Zajęcia specjalistyczne:  
- terapia logopedyczna - zdalnie  
- terapia uwagi Tomatisa w szkole  
- boccia zdalnie wg osobnego harmonogramu (informacja dla rodziców przez e-dziennik), dla uczniów z klas zerowych przewiduje się realizację zajęć w formie konsultacji dla rodziców uczniów z niepełnosprawnościami. 
8. Psycholog pracuje zdalnie (TEAMS) wg planu pracy, konsultacje tel. 516-991-524 


Komunikat Dyrektora Szkoły
nr 03/2021/22

1. Od 6 grudnia 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. ze względu na pojawiające się ogniska zakażeń 
Covid-19 w szkole oraz przeciwdziałanie kolejnym zachorowaniom przechodzimy na nauczanie hybrydowe:

 -  klasy  0 – bez zmian, 8:00 – 13:00

 -  klasy  1 – 3 – nauczanie stacjonarne z dostosowanym planem zajęć

 -  klasy  4 – 8 – nauczanie zdalne wg. dotychczasowego planu nauczania w aplikacji TEAMS (wszystkie lekcje online trzydziestominutowe)

Aktualny plan lekcji na stronie internetowej szkoły !

           Klasy 1 – 3 będą uczyły się w następujących salach lekcyjnych:

            1A – 22,       1B – 25,       1C – 21,
            2A – 24,       2B – 113,     2C – 114,
            3A – 115,     3B – 116,     3C – 117.

2. Świetlica szkolna wyłącznie dla uczniów rodziców pracujących, działa wg dotychczasowych godzin  pracy.
3. W szkole działa stołówka dla wszystkich uczniów z klas 1 – 8 oraz oddziałów przedszkolnych.
4. Uczniowie klas 1 – 3 kierują się bezpośrednio do sal lekcyjnych i nie korzystają z szatni.
5. W szkole w częściach wspólnych obowiązują: dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie dystansu.      Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów.
6. Wszystkie zajęcia dodatkowe odbywają się zdalnie lub stacjonarnie w zależności od specyfiki zajęć.
7. Zajęcia na pływalni odbywają się wg planu dla klas 4 – 6 i grup sportowych.
8. Zajęcia wychowania fizycznego (1 lekcja) w klasach 7 – 8 prowadzone będą na powietrzu w dniach, gdzie przypadają dwie godziny w-f pod rząd, a pozostałe godziny w-f online.
9. Konsultacje z wszystkimi pracownikami szkoły odbywają się po telefonicznym umówieniu.
W przypadku dostarczania dokumentów należy wcześniej uzgodnić wizytę  telefonicznie z sekretariatem szkoły.
10. Pedagog i psycholog szkolny pracują stacjonarnie.


Komunikat dyrektora szkoły

02/2021/22

 9 i 16 września 2021 r.

 

1. Zobowiązuję wychowawców klas do przedstawienia rodzicom procedur funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii (dostęp do procedur na stronie internetowej szkoły). Wszyscy Pracownicy Szkoły, Uczniowie i Rodzice są zobowiązani są do ich przestrzegania w trosce o zdrowie całej społeczności szkolnej. Liczymy na zrozumienie wprowadzonych ograniczeń i niedogodności wynikających z powodu pandemii.

2. Polecam wychowawcom klas zapoznanie rodziców uczniów z kryteriami wymagań edukacyjnych oraz zasadami oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania. Zapoznać ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym. W tym roku nadal będziemy realizować edukację ekologiczną w szkole oraz w środowisku lokalnym. Zamierzamy kontynuować współpracę z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w projekcie „Lider Lokalnej Ekologii” i „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”. Zapraszamy do kształcenia nawyków właściwego postępowania z odpadami i udziału w zbiórce zużytych baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z uwagi na zmianę przepisów rezygnujemy ze zbiórki makulatury i nakrętek. Baterie zbieramy codziennie do pojemników na parterze szkoły – odnotowujemy to w zeszycie przy sekretariacie, elektrośmieci zbierać będziemy jednorazowo w wyznaczonym dniu (do ustalenia z KZG). W przypadku elektroodpadów prosimy zrobić listę oddanych sprzętów z danymi uczennicy/ucznia (imię i nazwisko, klasa). Za aktywność w akcjach ekologicznych nagradzać będziemy uczniów punktami z zachowania.

3. Wychowawcy klas zobowiązani są przedstawić rodzicom zasady nauki zdalnej w wypadku pojawienia się konieczności przejścia na ten sposób nauczania (strona internetowa szkoły, sposób logowania do Teams, korzystanie z nowego e - dziennika).

4. Polecam wychowawcom klas przedstawienie rodzicom regulaminu wypożyczania podręczników szkolnych z biblioteki.

5. Polecam wychowawcom klas przedstawienie rodzicom deklaracji szkolnych i złożenie przez nich podpisów w odpowiednich miejscach wyrażających ich wolę.
6. W szkole realizowane będą programy profilaktyczne i prosimy rodziców o pisemne wyrażenie zgody na ich realizację.

Realizowane programy profilaktyczne to: „Szklanka mleka", „Policyjna foczka", „Akademia Puchatka”, Co mi chodzi po głowie", „Znajdź właściwe rozwiązanie", „Bezpieczny internet", „Necio pl.", „STOP cyberprzemocy”, „Bieg po zdrowie”, ”, „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”, „Pięć porcji zdrowia”, „Trzymaj formę”, „Szkolny program profilaktyki uzależnień”, „Stop dopalaczom”, „Czyste powietrze wokół nas”.

7. Program „Mleko w szkole” adresowany jest do uczniów klas 1 – 5 i jest ono udostępniane nieodpłatnie.
8.Pielęgniarka szkolna prosi przekazywanie informacji dotyczących chorób przewlekłych, przyjmowach leków, zaleceń lekarza specjalisty o udzielaniu pierwszej pomocy oraz o telefony kontaktowe do rodziców w razie wypadku.

W związku z zaleceniami Sanepidu prosimy o regularną kontrolę głowy swoich dzieci (wszawica), jednocześnie w szkole kontrolować czystość głów będzie p. pielęgniarka z uwzględnieniem procedur epidemicznych.

Jeżeli występują przeciwwskazania do podawania jakichkolwiek leków – rodzice/opiekunowie składają pisemne oświadczenie u pani pielęgniarki.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zgłoszenia pielęgniarce szkolnej przewlekłych chorób dziecka.

Uczniowie do gabinetu zgłaszają się z dzienniczkiem ucznia, zawierającym informacje
o telefonach kontaktowych rodziców/opiekunów, nazwiskiem pediatry prowadzącego
i adresem właściwej przychodni.

Dla uczniów klas VII jest obowiązkowe badanie w przychodni lekarskiej. Badanie jest jednym z warunków przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej. Rodzice wypełniają druk przekazany przez wychowawcę. Zasady przeprowadzenia badań w przychodni jeszcze nie są znane. W oddziałach przedszkolnych badania bilansowe są obowiązkowe, bez względu na wiek dziecka – zasad przeprowadzania badań jeszcze nie znamy.

Fluoryzacja zębów – zawieszona do odwołania..

Godziny pracy gabinetu medycznego: poniedziałek, czwartek, piątek – godzina 7.00 – 14.30.

 

9. Przypominam, że funkcjonuje ograniczenie wejść osób postronnych do szkoły ·i obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania rodziców i opiekunów w trakcie zajęć lekcyjnych w budynku szkoły. Przed wejściem do szkoły, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo, należy obowiązkowo dokonać wpisu do księgi wejść i wyjść.

10. Wybory przedstawicieli Rady Rodziców 2021/2022 odbędą się 9 i 16 września 2021 r. w czasie zebrań
z rodzicami wg następujących zasad:

 • na zebraniu rodzice każdej klasy wybierają 3 – osobową Radę Klasową w drodze głosowania
 • Rada Klasowa wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela do Szkolnej Rady Rodziców;
 • przedstawiciel ten bierze udział w wyborach do Rady Rodziców SP 10, które odbędą się 16 września 2021 r. o godzinie 18.00 w sali 314.

11. Rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną naszej szkoły jest PPP nr 2. 

  Adres: Chylońska 227, 81-007 Gdynia, tel. 58 623 31 39.

12. Wychowawców proszę o przekazanie informacji o szczepieniach dzieci od 12 roku życia przeciwko COVID – 19. Proszę przekazać rodzicom, że w naszej szkole zaszczepionych jest ponad 90% pracowników i zaszczepienie uczniów na pewno poprawiłoby bezpieczeństwo zdrowotne w naszej społeczności. Zbieramy (w porozumieniu z Wydziałem Edukacji UM Gdyni) informacje wśród rodziców uczniów klas VI – VIII, aby dowiedzieć się ilu chętnych będzie do udziału w szczepieniu. Po uzyskaniu tej informacji, w porozumieniu z Gdyńskim Centrum Zdrowia ustalony zostanie punkt szczepień. Nie przewidujemy szczepienia na terenie szkoły i bez asysty rodzica/opiekuna dziecka. Wszystkich rodziców uczniów od 12 roku życia prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety (przygotowanej przez UM Gdyni) w czasie zebrania z wychowawcami.
13. Wychowawcy klas ósmych rozpoczną zebranie z rodzicami od przekazania informacji przez A. Wiktorowicz i K. Sojkę o egzaminie ósmoklasisty. Odbędzie się to za pomocą aplikacji TEAMS. Rodzice będą w wyznaczonych na zebrania salach lekcyjnych z wychowawcami, którzy po uruchomieniu TEAMS dołączą do spotkania z A. Wiktorowicz i K. Sojką.
14. Prosimy rodziców o dostarczenie nowych opinii po badaniach w PPP (w szczególności dotyczy uczniów klas ósmych). Psycholog i pedagog z PPP nr 2 w Gdyni zapraszają na konsultacje na terenie naszej szkoły 16 września 20 21 r. w godz. 15.00 – 17.00. Zapisy telefonicznie u pedagoga i psychologa szkolnego (tel. 516 991 524).
15. Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII – VIII są obowiązkowe. Trwają 10 godzin przez 10 kolejnych tygodni wg planu lekcji. Zajęcia w pierwszym semestrze zaczną się w październiku.
16. Psycholog K. Sojka zaprasza rodziców uczniów klas VII i VIII na spotkanie online 6 października w godz. 18.00 – 19.00.na temat profilaktyki depresji i samobójstw – „Kręgi na wodzie”. Link do spotkania przesłany będzie przez e-dziennik na konta rodziców.
17. W związku z organizacją zajęć wspomagających dla uczniów powracających do szkół (projekt MEiN) informuję, że SP 10 złożyła wniosek o realizację takich zajęć w terminie od września do grudnia. Objęte nimi zostaną klasy od IV do VIII. Na każdą klasę przewidziano jedną dodatkową godzinę. Przez pięć tygodni będą to zajęcia z języka polskiego, 5 tygodni z matematyki i pięć tygodni z języka angielskiego (kolejność przedmiotów może być inna – zależy to od planu zajęć nauczycieli). Prowadzić je będą nauczyciele przedmiotu. Zajęcia nie są obowiązkowe. Rodzice chętni zobowiązani są wypełnić deklaracje uczestnictwa dziecka w tych zajęciach. Minimalna liczba uczniów na zajęciach – 10. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z wszystkich przedmiotów lub wybranych. Wychowawców proszę o zebranie deklaracji uczestnictwa.
18. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 14 października 2021 r., 15 października 2021r., 12 listopada 2021 r., 7 stycznia 2022 r., 2 maja 2022 r., 24, 25, 26 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I – VII), 17 czerwca 2022 r.
19. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli do 17 września 2021r. będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku lekcyjnym. Od 20 września 2021 r. będą pojawiały się wyłącznie w dzienniku lekcyjnym.


Komunikat dyrektora szkoły
1/21/22
1 września 2021 r.


1.Rozpoczynamy rok szkolny poprzez odbudowywanie relacji społecznych dlatego 2 i 3 września 2021 r. nie będzie tradycyjnych lekcji lecz odbędą się zajęcia integrujące zespoły klasowe wg harmonogramu:

 • klasy 1 – 3 rozpoczynają zajęcia z wychowawcą wg planu lekcji zamieszczonego na stronie szkoły, ale trwają one tylko trzy godziny lekcyjne;
 • klasy 4 – 8 – zajęcia z wychowawczyniami w godzinach 9.00 – 12.00.

Szczegółowe informacje przekażą wychowawczynie.

Zobowiązuję wychowawczynie klas 1 – 8 do przeprowadzenia w tych dniach zajęć edukacyjnych na temat „Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych” (materiały w poczcie mailowej).

2.Zobowiązuję całą społeczność szkolną do zapoznania się i bezwzględnego stosowania się do zasad zawartych w „PROCEDURACH  FUNKCJONOWANIA  W CZASIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W GDYNI”  (dostępne na stronie internetowej szkoły). Przypominam, że w budynkach szkoły mogą przebywać jedynie uczniowie i pracownicy.

3.Zobowiązuję wychowawców  klas 0 – 8  do zaktualizowania danych osobowych uczniów,  rodziców i opiekunów oraz zanotowania aktualnych numerów telefonów oraz adresów e-mailowych. Rodziców uczniów dojeżdżających proszę o  wypełnienie deklaracji o samodzielnej drodze dziecka do i ze szkoły (dotyczy uczniów spoza rejonu szkoły).

4.Proszę o przedstawienie  zasad bezpiecznej drogi do i ze szkoły (zapis w dzienniku).

5.Zobowiązuję wychowawców i nauczycieli do przypomnienia uczniom zasad  i wprowadzonych zmian do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

6.Proszę o przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania na terenie szkoły (dziedziniec, hole, korytarze, schody - zapis w  dzienniku), punktualnym przychodzeniu na zajęcia szkolne, obowiązkowo wymagany jest dzienniczek ucznia i maseczka, wyciąganiu konsekwencji wobec uczniów wagarujących, bezwzględnym terminowym usprawiedliwianiu nieobecności (1 tydzień od przyjścia do szkoły).

W trakcie uroczystości szkolnych obowiązuje stój galowy, a codziennie obuwie zmienne – od października.

7.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny przynoszony przez uczniów do szkoły !!!

8.Przypominam o bezwzględnym zakazie wprowadzania zwierząt (psów) na teren szkoły. Na całym terenie szkolnym (w tym na zewnątrz budynków) obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

9. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny oraz wideodomofony w drzwiach wejściowych (hole, korytarze, teren zewnętrzny).
Za niszczenie i dewastowanie obiektów oraz wyposażenia szkoły odpowiadają materialnie rodzice uczniów.

10.Kalendarz roku szkolnego: zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia, koniec I semestru  31 stycznia, ferie zimowe 14 –  27 lutego, wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19 kwietnia,  egzamin ósmoklasisty 24, 25, 26 maja, zakończenie zajęć  dydaktyczno - wychowawczych  24 czerwca 2022 r.

11.Zebrania i konsultacje: (pierwsze zebranie 9 i 16 września 2021 r.)

 

  9 września 2021 r.  godz. 17.00 – 18.00 - 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

16 września 2021 r.  godz. 17.00 – 18.00 - 0a, 0b, 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b                      

                      

12.Świetlica szkolna 6.30 – 17.00. Opieka w świetlicy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych odbywa  się tylko po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Wszelkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce „świetlica”.

13.Obiady w kwocie 4,00 zł, wydawane będą od 6 września. Informacja o wpłatach na obiady – na  stronie internetowej szkoły. 

14.Pani pielęgniarka szkolna, prosi o przekazywanie informacji dotyczących chorób przewlekłych, przyjmowanych leków, zaleceń lekarza specjalisty o udzielaniu pierwszej pomocy oraz o telefony kontaktowe do rodziców w razie wypadku.
W związku z zaleceniami Sanepidu prosimy o regularną kontrolę głowy swoich dzieci (wszawica), jednocześnie w szkole 
czystość głów kontrolować będzie p. pielęgniarka.

15.Zespół d/s profilaktyki zwraca się z prośbą do rodziców o kontrolowanie zawartości tornistrów swoich dzieci, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy (albumy, pamiętniki, zabawki). Tornister/plecak ucznia powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców, nie powinien przekraczać 10 do 15 % masy ciała ucznia, cięższe rzeczy powinien mieć umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej, należy go nosić na obu ramionach.

16.Zobowiązuję do regularnego śledzenia informacji na stronie internetowej szkoły oraz regularne korzystanie z dziennika elektronicznego: sp10gdynia.edupage.org