ROK SZKOLNY 2022/2023

Klasy IV - VIII

 

PLAN WYKONYWANIA PRZEZ UCZNIÓW ZADAŃ/LEKCJI OTRZYMYWANYCH OD NAUCZYCIELI

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

 

Klasy 4

1.

język polski

matematyka

język polski

matematyka

język polski

2.

przyroda

język angielski

historia

informatyka

język angielski

 


przerwa na ćwiczenia fizyczne

3.

wychowanie fizyczne*

muzyka

plastyka

religia

wychowanie do  życia w rodzinie**

 

4.

technika

----------

----------

-----------

------------

 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

 

Klasy 5

Klasy 6

1.

język polski

matematyka

język polski

matematyka

język polski

2.

geografia

język angielski

historia

biologia

język angielski

 


przerwa na ćwiczenia fizyczne

3.

wychowanie fizyczne*

muzyka

plastyka

informatyka

technika

4.

religia

wychowanie do  życia w rodzinie**

-------------

-------------

-------------

 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

 

Klasy 7

 

1.

język polski

matematyka

język polski

matematyka

język polski

2.

chemia

język angielski

fizyka

język angielski

język niemiecki

 


przerwa na ćwiczenia fizyczne

3.

biologia

geografia

historia

informatyka

muzyka

4.

wychowanie fizyczne*

plastyka

---------

wychowanie do  życia w rodzinie**

religia

 

 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

 

Klasy 8

 

1.

język polski

matematyka

język polski

matematyka

język polski

2.

chemia

język angielski

fizyka

język angielski

język niemiecki

 


przerwa na ćwiczenia fizyczne

3.

geografia

biologia

historia

informatyka

WOS

4.

wychowanie fizyczne*

edukacja dla bezpieczeństwa

----------

wychowanie do  życia w rodzinie**

religia

 

*w czasie zajęć wychowanie fizyczne należy zapoznać się z propozycją ćwiczeń przesłaną przez nauczyciela do wykonywania              w czasie przerwy w nauce na ćwiczenia fizyczne

**zajęcia w formie konsultacji z nauczycielem