ROK SZKOLNY 2022/2023

Klasy 0 - III

 

 Sposób i tryb realizacji nauczania w trybie zdalnym dla uczniów klas 0-III

Informacja dla rodziców i uczniów

 

 1. Zajęcia zdalnego nauczania odbywać się będą z wykorzystaniem e-dziennika, NUADU, MOODLE, gdzie udostępniane będą uczniowi materiały i wskazówki do przesyłanych zadań zgodnych z podstawą programową MEN. W przypadku klas 0 – ważne informacje zamieszczane będą za pośrednictwem dostępnych komunikatorów nauczycieli z klas 0.
 2. Uczeń i rodzic ma obowiązek zapoznania się z przesłanymi przez nauczycieli materiałami, oraz przekazywania informacji zwrotnej za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji – sms-y, maile, skyp, whatsApp, Messenger.
 3. Organizatorem zdalnego nauczania jest nauczyciel, który współpracuje z uczniami i rodzicami.
 4. Każdy nauczyciel-wychowawca bezpośrednio współpracuje z nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach, a w klasach integracyjnych z nauczycielami wspomagającymi, ustalając tygodniowy zakres materiału dla uczniów do nauczania zdalnego.
 5. Informacje o zadaniach i formach pracy nauczyciel wysyła rodzicom na ustalony  kontakt co drugi dzień.
 6. Nauczyciel zgodnie z ustaleniami z uczniami i rodzicami przekazuje informacje o  materiałach źródłowych koniecznych do realizacji podstawy programowej (linki do filmów edukacyjnych, karty pracy itp.)
 7. Uczniowie pracują zdalnie korzystając z podręczników i ćwiczeń.
 8. Realizacja programu odbywać się może w dowolnym czasie, jeżeli inaczej nie postanowi nauczyciel (lekcje na skypie).
 9. Wykonywanie prac rekomendowanych przez nauczyciela powinno być równomiernie rozłożone, tak aby nadto nie obciążać ucznia.
 10. Czas pracy z podręcznikiem w ciągu dnia dla ucznia zerówki to maksymalnie 45 minut .
 11. Czas pracy z podręcznikiem w ciągu dnia dla ucznia kl. I -III  to maksymalnie 90 minut.
 12. Przed ekranem komputera uczeń nie powinien spędzać więcej niż60-90 minut dziennie.
 13. Informacja zwrotna do nauczyciela powinna być przesyłana w miarę możliwości w formie zdjęć, skanów wykonanych prac.
 14. Postępy ucznia w nauce będą monitorowane poprzez kontakty nauczycieli z rodzicami na wybranych komunikatorach.
 15. Nauczyciele udzielają rodzicom wsparcia i informacji od poniedziałku do piątku w godz.

Wychowawcyklas:

 • 0 „A”- Moodle i mail firmowskan@gmail.com
 • 0 „B” – godz. 10.00- 11.00 – codziennie lekcja w grupachna Skypie, kontakt telefoniczny 12.00 – 16.00 pod nr podanym przez nauczyciela.

Wychowawcy kl.I-III: kontakt z rodzicami dwa, trzy razy w tygodniu według ustalonego planu. Forma kontaktu: telefon, sms, e-mail, Messenger, skype,whatsApp.