ROK SZKOLNY 2022/2023

Aneks do oceniania zachowania

Aneks do oceniania zachowania w czasie nauki zdalnej.

W trakcie trwania nauki zdalnej w klasach IV-VIII utrzymane zostaje punktowe ocenianie zachowania, a w edukacji wczesnoszkolnej ocena opisowa.

Ocenie głównie podlega:

  1. Punktualne uczestnictwo w lekcjach on-line.
  2. Przygotowanie miejsca pracy do nauki, stosowny strój.
  3. Przestrzeganie zasad savoir-vivre podczas komunikacji zdalnej.
  4. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach on-line przez ucznia/rodzica.
  5. Niesienie pomocy innym, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, tworzenie grup wsparcia wśród społeczności szkolnej.
  6. Systematyczne i terminowe odsyłanie zadanych prac nauczycielowi.
  7. Inicjowanie zadań (w tym zadań ruchowych), akcji edukacyjnych oraz inicjatyw integrujących uczniów, rodziców, nauczycieli.

 

Przestrzeganie zasad obowiązujących podczas epidemii daje uczniom możliwość do rozwijania samodyscypliny poprzez codzienne przestrzeganie nawyków higienicznych, dbanie o zachowanie bezpiecznej odległości w kontaktach z innymi ludźmi oraz regularną opiekę nad zwierzętami domowymi.

 

Przygotowały:

K. Kuczyńska

J. Balicka

L. Świnoga

I. Sobiecka