ROK SZKOLNY 2022/2023

Temat szkolenia Szczegółowy opis szkolenia (do 200 słów) – opis zajęć, miejsce realizacji, osoby realizujące zadania Typ odbiorców zajęć (dyrektor, nauczyciel)                      Kwota dofinansowania przez UM Proponowany realizator zajęć (nazwa, adres, NIP)
Mediacja jako forma wspierania uczniów w rozwiązywaniu problemów w społeczności klasowej i szkolnej Szkolenie teoretyczne w formie interaktywnego wykładu, zmierzające do zapoznania z zasadami prowadzenia mediacji, co pozwoli pedagogom na uzyskanie nowych umiejętności z możliwością wykorzystania ich jako pomoc w rozwiązywaniu sporów między uczniami oraz realne koordynowania współpracy w grupie.  Miejsce: sala lekcyjna/aula w placówce. Prowadzący: adwokat Małgorzata Brakoniecka, aplikant adwokacki Agnieszka Bzoma-Żebrowska     cała kadra pedagogiczna      500.00 zł Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka, 81-582 Gdynia ul. Świętojańska 23/7b, NIP 9582145070
Ochrona dóbr osobistych placówki edukacyjnej i jej nauczycieli  Szkolenie teoretyczne z zakresu prawnych aspektów naruszenia dóbr osobistych, m.in. takich jak wizerunek i dobre imię szkoły, nauczyciela. Omówienie sposobów ochrony i możliwości przeciwdziałania naruszeniom. Miejsce: sala lekcyjna/aula placówki. Prowadzący: adwokat Małgorzata Brakoniecka, aplikant adwokacki Agnieszka Bzoma-Żebrowska cała kadra pedagogiczna      500.00 zł Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka, 81-582 Gdynia ul.Świętojańska 23/7b, NIP 9582145070
Nauczyciel jako świadek i jako opiniodawca w postępowaniu przed sądem rodzinnym. Interaktywny wykład z zakresu postępowania przed sądem rodzinnym w sprawach m.in. o demoralizację nieletniego. Omówienie udziału oraz poszczególnych praw i obowiązków nauczyciela/wychowawcy, a także pedagogów i dyrekcji szkoły. Miejsce: sala lekcyjna/aula placówki. Prowadzący: adwokat Małgorzata Brakoniecka, aplikant adwokacki Agnieszka Bzoma-Żebrowska cała kadra pedagogiczna      500.00 zł Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka, 81-582 Gdynia ul. Świętojańska 23/7b, NIP 9582145070
Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec nauczycieli. Szkolenie teoretyczne z zakresu poszerzenia wiedzy w przedmiocie wszczynania i prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do nauczyciela - omówienie przebiegu procedury, praw i obowiązków. Zapoznanie z przepisami i omówienie praktyki. Miejsce: sala lekcyjna/aula placówki. Prowadzący: adwokat Małgorzata Brakoniecka, aplikant adwokacki. Agnieszka Bzoma-Żebrowska cała kadra pedagogiczna      500.00 zł Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka, 81-582 Gdynia ul. Świętojańska 23/7b, NIP 9582145070
Zjawisko hejtu w sieci. Prawne aspekty ochrony i  prawidłowej reakcji.   Szkolenie w przedmiocie: - sposobów uświadamiania młodzieży o możliwości ochrony przed zjawiskiem hejtu w sieci; - odpowiedzialności za jego stosowanie; - możliwości reakcji kadry pedagogicznej na poszczególne przypadki takich zdarzeń. Przekazanie materiałów dydaktycznych, ułatwiających przeprowadzenie z uczniami wykładów w tej materii. Miejsce: sala lekcyjna/aula placówki. Prowadzący: adwokat Małgorzata Brakoniecka, aplikant adwokacki Agnieszka Bzoma-Żebrowska    cała kadra pedagogiczna      500.00 zł Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka, 81-582 Gdynia ul. Świętojańska 23/7b, NIP 9582145070
Jak pracować online
„Jak pracować online”

Warsztaty dotyczące rozmaitych metod nauczania online.
Sposób facylitacji  na  lekcji, praca nad koncentracją, rodzaje zajęć.
Wprowadzenie uważności jako metody  pracy z uczniem podczas lekcji.
Wskazówki  do pracy – jak uatrakcyjnić zajęcia, z jakich narzędzi korzystać.
Jak budować  relacje online, w sposób konstruktywny.
1.Kompetencje Trenera online:
• Różnice w metodyce szkoleń stacjonarnych i online – kluczowe umiejętności trenerskie
• Przegląd i porównanie aplikacji, programów i stron do prowadzenia webinariów
• Niezbędne czynności trenerskie przed realizacją szkolenia online
• Moderacja spotkania – ko-trener i moderator
• Rejestracja uczestników i przygotowanie dedykowanego wirtualnego pokoju
• Praca z czatem, kamerą i mikrofonem
• Interakcje z trenerem
• Interakcje pomiędzy uczestnikami
• Interakcje z materiałami szkoleniowymi
• Zastosowanie poszczególnych funkcjonalności wirtualnego pokoju w praktyce

 
Nauczyciele   4 000.00 zł POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGOÓW I ANIMATORÓW KLANZA ODDZIAŁ W GDYNI, NIP 958 15 82 071
" Mózg  pracy i relaksie" Cel: zwrócenie uwagi nauczycieli i wychowawców na rolę relaksacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej wzbogacenie warsztatu pracy o nowe techniki, ćwiczenia i zabawy relaksacyjne.W programie warsztatów: Elementy treningu relaksacyjnego. Ćwiczenia oddechowe, medytacja, pozycje ciała, uwolnij umysł, regeneracja i nabór sił, tańce i rytm jako  sposob na uzyskanie harmonii ciała i umysłu   Dla nauczycieli pracujących z różnymi grupami wiekowymi, szczególnie  z dziećmi i młodzieżą, z zaburzeniami emocjonalnymi: zahamowanym psychoruchowo, nerwicowym, obojętnym uczuciowo, nadpobudliwym i agresywnym.  2 000.00 zł POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGOÓW I ANIMATORÓW KLANZA ODDZIAŁ W GDYNI, NIP 958 15 82 071