ROK SZKOLNY 2022/2023

Rekrutacja

 


>> zgłoszenie do kl. I - rejon

>> wniosek - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły


 

Wykaz ulic w rejonie Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni:

  • Chylońska od nr 2 do nr 116 parzyste, i od nr 1 do nr 119 nieparzyste,  
  • Gniewska od nr 1 do nr 19 nieparzyste, i od nr 2 do nr 32 parzyste,  
  • Osowska, Wieżycka, Lubawska, Hutnicza 1-22, Wiejska, Młyńska, Zamenhofa,  
  • Malczewskiego, Św. Mikołaja, Brodnicka, Grudziądzka, Tczewska 
  • Jana Komierowskiego, Morska od nr 188 do nr 200,  
  • Opata Hackiego od nr 16 do końca numeracji,  
  • Wejherowska, Wawrzyniaka, Starogardzka, Żukowska. 

 


 

W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym COVID-19 na posiedzeniu Kolegium Prezydenta zostało podjęte zarządzenie zmieniające terminy rekrutacji do klas I, sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego i klas dwujęzycznych. W związku z powyższym przesyłam kilka bardzo ważnych informacji związanych z rekrutacją do szkół podstawowych: 
 
1.
Zostaje wydłużony termin składania wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego, mistrzostwa sportowego i dwujęzycznego aż do 29 maja. 
 
2.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 22 do 23 czerwca. 
 
3.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych 24 czerwca. 
 
4.
Zmianie ulegają również terminy ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, terminy składania potwierdzenia woli, terminy ogłoszenia listy przyjętych i nieprzyjętych oraz terminy rekrutacji uzupełniającej. 
 
5.
Orzeczeniami PPP - w chwili obecnej dzieci i rodzice nie mają możliwości wykonania diagnoz w celu uzyskania orzeczenia na nowy cykl edukacyjny. Rodzice dzieci, które mają wydane orzeczenia na okres przedszkolny a diagnoza wskazuje na to, że najprawdopodobniej to orzeczenie będzie dalej kontynuowane składali oświadczenia w tej sprawie. 
 
6.
Wnioski rekrutacyjne rodzice powinni składać mailowo w formie skanów lub zdjęć, aby ograniczyć konieczność osobistego stawienia się w szkole.  


>> Zmiana do zarządzenia rekrutacyjnego podpisana przez Prezydenta  (zarzadzenie_2216_rekrutacja_zminay_COVID.pdf)